Nutivahendi kasutamise reeglid tagavad hea tunni


Avaldaja:Madli Leikop03. Detsember 2016

Huvitava Kooli konverentsil „Õppimise ruum“ räägiti ka digitaalsetest keskkondadest. Töötoas „Õpiruum avaneb: digiruum“ rõhutati, et digiruum soodustab õppimist, kui nutivahendite kasutamiseks on koolis kehtestatud kindlad reeglid.

Oma kooli digikogemust tutvustasid Tabivere Põhikooli direktor Piret Siivelt ja Tarvastu Gümnaasiumi õppejuht Anne Põldsaar. 

Tabivere Põhikooli direktor Piret Siivelt sõnas, et nende koolis toimib digiruum hästi tänu väärtuskasvatuse kavale. Tabivere kooli tunnustati 2013. aastal väärtuskasvatuse kooli tiitliga. Kõik digitegevused on samuti seotud väärtuskasvatusega.

IMG_3808.JPG

Koolis on kogu majas WiFi, arvutiklass 17 arvutiga, 20 iPadi, kahes klassis ja aulas on Apple TV, koolis on 12 Lego Mindstroms EV3 robootikakomplekti. Lisaks õpetajate arvutid ja õpilaste isiklikud nutiseadmed. 

iPadid on kasutusel 1. klassist, eriti matemaatikas. Kui liitmine-lahutamine paberil pika reana ette anda, tundub see lapsele tüütu ja igav. Täpselt sama ülesanne, aga lahendada tuleb iPadis – ütlemata põnev! 

Vanemas kooliastmes on rõhk digiloomel – tehakse fotojutustusi, filme, e-raamatuid. Selliste tööde hindamiseks on koolis välja töötatud hindamismudel. mille alusel hindavad valminud töid ka kaasõpilased. "Õpilased liiguvad koolimajas tundide ajal ringi iPadid käes, sest on vaja kas pildistada, filmida või lugeda teksti oma tööle. Võib juhtuda, et klassiruumis viibib tunni ajal vaid õpetaja," rääkis Piret Siivelt. 

Juba kooli õppekavas on sees õppeainete integreerimine infotehnoloogiaga: 1.-2. klassis näiteks eesti keel, matemaatika ja loodusõpetus, 9. klassis karjääriõpetus. 7. klassis on pärandilugu integreeritud infotehnoloogiaga ning 8. klassi füüsika robootikaga. Tunniplaanis tähendab see, et üks ainetund nädalas peab toimuma arvutiklassis. Arvutiõpetaja kanda jääb tehniline pool, aineõpetaja mõtleb tunniteema ja ülesande. Arvutiklassis juhendavad õpilasi mõlemad koos. Alates 6. klassist töötavad õpilased Google’i keskkonnas, õpivad looma enda digimappi, tegema koostööd kaasõpilaste ja õpetajatega.

„Tunnis tohivad õpilased kasutada nutiseadmeid ainult õppetöö eesmärgil. Vahetunnis on kasutus vaba, aga muusikat jm tuleb kuulata kõrvaklappidega. Reeglid tagavad hea tunni andmise võimaluse,“ kinnitas Piret Siivelt. 

Tarvastu Gümnaasiumis on iPadid kasutusel 2012. aastast, kokku 35 iPadi. Koolis on kaks arvutiklassi, nutilabor ja vajalik esitlustehnika. On 3D-printer ja droon, on Vernieri seadmed ja tikkimismasin, Ozoboti ja Bee-Boti robotid, Lego We Do komplektid ja palju muud. 

IMG_3812.JPG

Eriti uhked ollakse Tarvastu Gümnassiumi korraldatava animafestivali üle, mis esimest korda toimus 2014. aastal. Festivali osalevad Viljandimaa koolid. Et Mustlast on pärit Eesti esimeste nukufilmide tegiga Heino Pars, on festivalil ka ajaloolis-kultuuriline taust ja festival Heino Parsi nimeline. Festivali korraldamisel on abiks olnud ka Nukufilmi lastestuudio. 

„Lastevanemate soovil on 1. klassist tunniplaanis ka tund arvutil töötamise põhioskuste omandamiseks. Nutiseadmes oskavad lapsed toimetada küll, aga tekstitöötlust, e-kirja vormistamist ja saatmist, dokumentide vormistamist, Exeli-tabelit tuleb neile õpetada,“ selgitas Anne Põldsaar. 

Nutiseadmete kasutamine on integreeritud õppetöösse, aga sellega, et iga laps võtab oma seadme kaasa, päris arvestada ei saa – kõigil ei ole nutitelefone. Populaarsed keskkonnad on LearningApps, Quizlet, Nutisport, Õpiveeb. Ja alati on populaarne Kahoot – vanusest hoolimata. „Sellest lapsed ei tüdine,“ tõdes Anne Põldsaar. 

Autori fotod.

Samal teemal:

 

Harno logo