Ajalugu

Õpikud ja veebikeskkonnad: Ülevaatamine

Õpikud ja veebikeskkonnad

Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

ÕPIKUD

1. Ettevõtlikkusest ettevõtluseni (2012) Õpiku koostajateks on Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõud ja praktikud. Õpiku Facebook http://www.facebook.com/ettevotlikkusestettevotluseni.
Ettevõtlikkusest ettevõtluseni (2013) õpilase töövihik
Ettevõtlikkusest ettevõtluseni" (2013) õpetaja materjal
2. Majandusõpik (2011) Junior Achievement Eesti (Autorid ja koostajad: Liina Kulu, Kristiina Kägu, Anto Liivat, Lauri Luiker, Ülle Pihlak, Piret Suitsu, Maris Zernand, Villu Zirnask, Kati Tillermann, Epp Vodja)
3. Ettevõtlus õpik-käsiraamat (2013) Autor Kristi Suppi ja toimetanud Kairit Henno
4. Ülesandekogu I-III (2008, 2009) Junior Achievementi Arengufond
5. Majanduse ABC. Arrak A, jt (2002) Kirjastus Audentes ja Avatar
6. Eesti majandus. Lõimumine Euroopa ja globaalses kontekstis. Arrak A. (2002) Kirjastus Audentes ja Avatar. Slaidid, soovitav kirjandus ja kordamisküsimused veebis.


RAAMATUD


VEEBIKESKKONNAD
II kursus Ettevõtlusõpetus (Word)

1. Turumajandus (õppematerjalid)
• Virtuaalsed simulatsioonimängud:
a) TITANi kodulehekülg http://titan.ja.org
b) PIZZERIA kodulehekülg http://www.pizzeria.ee
c) Junior Achievementi Arengufondi simulatsioon Simulaator 7 http://seitse.2day.ee
d) Oliver otsustab (arukate valikute tegemine) http://www.minuraha.ee/mangud
e) Eelkõige 5.–9.aastastele lastele http://www.rahamaa.ee
f) Finantskirjaoskuse arendamiseks 10.-16.aastastele noortele http://www.valitseomaraha.ee
• Ärihai http://www.businessschool.ee
• Õpivahend finantskirjaoskuse õpetamiseks http://www.finantskirjaoskus.ee
• Tarbijaharidusprojekt Dolceta http://www.dolceta.eu/eesti/index.php
• Majandusmatemaatilised ülesanded majandusõppes Word
• Finantskirjaoskuse õppematerjalid
UUS! MTÜ Rahatarkus http://lihtsaltrahast.ee/

Vaata lisaks »

2. Ettevõtlus (õppematerjalid)
• Ettevõtlusmängud:
a) Ettevõtlusküla http://www.ettevotluskyla.ee/
b) Ideemäng da Vinci http://www.maripuu.eu/ideemang/
c) Ärihai http://www.businessschool.ee
d) Global Management Challenge Estonia https://www.facebook.com/pages/Global-Management-Challenge-Estonia/310121082336311
• Õpiobjekt Ettevõtlusteater I http://web.zone.ee/ettevotlusteater1/index.html
• Õpiobjekt Ettevõtlusteater II http://lvrkk.ee/kristiina/Diana_Tandru/ettevotlusteater/pijuhis.html
UUS! Õpiobjekt Ettevõtlusteater vene keeles http://ru.ettevotlusteater.eu/opiobjekt/index.html
   Teatri meetodite kasutamine õppetöös Heiti Pakk esitlus »
• Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehekülg http://www.mkm.ee/videod
• Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor videoloengud https://www.eek.ee/index.php?pg=925
• Videointervjuud Eesti edukate ettevõtjatega http://intervjuu.eu/
• Ettevõtlussaade „Rada Vabaks!“ http://raadio1.ee/category/radavabaks/page/2/

Vaata lisaks »

3. Ettevõtte alustamine (õppematerjalid)
• Junior Achievement Eesti programmid http://www.ja.ee/index.php?page=129&
• Junior Achievement Eesti õpilasfirmade kodulehekülg http://www.ja.ee/opilasfirma
• Tehnoloogiakooli kursused gümnaasiumi õpilastele: Toote arendus http://www.ttu.ee/kooliopilasele/tehnoloogiakool/gumnaasiumi-opilastele-2/avalikud-kursused/
• Äriplaan ja finantsprognoosid tarkvara abil iPlanner http://www.iplanner.net/business-financial/online/start.aspx?country=ee
• Ettevõtluskonkursi Ajujaht veebilehekülg http://www.ajujaht.ee/ ja alustava ettevõtja töövihik (pdf)
• Garage 48 veebileht http://www.garage48.org/
UUS! Startup Estonia pilootprogramm http://www.arengufond.ee/sue/tutvustus/
• Äriideed tegevusala, huviala või elukutse järgi http://www.entrepreneur.com/businessideas
• Meetodid ideede genereerimiseks: http://www.creatingminds.org/tools/tools_ideation.htm
• 100 tasuta äriideed: http://www.stevepoland.com/100-web-start-up-business-ideas/
• Stardirahastu Prototron http://tehnopol.ee/et/startup/prototron
• StartSmart rahvusvaheline ürituste sari http://www.start-smart.me/ on nüüd küll läbi, kuid kõik sarja üritused on järelvaadatavad StartSmart! Youtube kanalis
• Kuidas olla ettevõtlik? Inspratsiooni ja kire leidmine, raamatute kokkuvõtted, nõuandeid ettevõtlusega alustamiseks jpm http://www.inspiratsioon.ee
UUS! Programm "Erasmus noortele Ettevõtjatele" http://www.koda.ee/erasmus

Vaata lisaks »

4. Ettevõtte raamatupidamine (õppematerjalid)
• Maksumaksja portaal http://www.maksumaksjad.ee
• Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koduleheküljel alustavale ettevõtjale http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale, alustava ettevõtja videokursused: 16. Bilanss 17. Kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne
• Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehekülg http://www.mkm.ee/videod
• Ettevõtlussaade „Rada Vabaks!“ http://raadio1.ee/category/radavabaks/page/2/

Vaata lisaks »

5. Juhtimine
(õppematerjalid)
• Veebilehe videotes räägivad ettevõtete juhid oma kogemustest http://www.juhtimine.ee/?r=1228
• Mainori videoloengud http://www.eek.ee/index.php?pg=71
• Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koduleheküljel tegutsevale ettevõtjale http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine
• Loov Eesti veebilehel juhtimisest http://www.looveesti.ee/arenda-ettevotet/juhtimine.html
• Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor videoloengud https://www.eek.ee/index.php?pg=925

Vaata lisaks »

6. Tööjõud (õppematerjalid)
• Palga ja maksude kalkulaator http://palk.crew.ee
• Palga ja ettevõtte palgafondi arvutamine http://palk.crew.ee
• Ettevõtjale vajalikud seadused http://www.rmp.ee, http://www.fin.ee
• Töökeskkonna ja töösuhete infoportaal. Abiks töötajale ja tööandjale www.tööelu.ee
• EURES Eestis http://www.eures.ee
• Europassi keskus http://www.europassikeskus.ee
• Ettevõtlusteatri õppefilm "Maksutarkus" https://www.youtube.com/watch?v=Y6Se-45Zg6Y ja töölehed http://ettevotlusteater.eu/wp-content/uploads/2013/07/T%C3%B6%C3%B6leht-Maksutarkus.pdf

Vaata lisaks »

7. Konkurents ettevõtluses (õppematerjalid)
UUS! Õppematerjalid Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuselt:
1) UUS! Õpik
2) UUS! Intellektuaalomandi õppefilm 9-11. klassidele I osa, II osa
3) UUS! IP PANORAMA õppevahend - Intellektuaalomandi olulisus väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele http://www.eitk.ee/ip_panorama/
4) UUS! Intellektuaalomandit tutvustav veebilehekülg, õppematerjalid http://intellektuaalomand.ee/
• Konkurentsiseadus http://www.riigiteataja.ee/akt/782641
• Eesti Patendiamet, info kaubamärkide ja patentide kohta http://www.epa.ee/
• Intellektuaalomandist Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuse koduleheküljel http://www.eitk.ee/
• Eesti Konkurentsiamet http://www.konkurentsiamet.ee/
• Autoriõiguseid tutvustav infolehekülg http://www.autor.ee
• Ettevõtlussaade „Rada Vabaks!“ http://raadio1.ee/category/radavabaks/page/2/

Vaata lisaks »

8. Turundus (õppematerjalid)
• Maailma brändid http://www.interbrand.com/en/default.aspx
• Videod Internetist, You Tube’st, Kuldmuna auhinnatud reklaamid http://eral.vertical.ee/
• Turundusalased videod veebilehel http://areng.ee http://www.areng.ee/?id=10741
• Ettevõtlussaade „Rada Vabaks!“ http://raadio1.ee/category/radavabaks/page/2/
• Turundusalased uudised www.best-marketing.ee/
• Turundusmeetmestik Aet Kull http://eope.eek.ee/oo/2011/turundusmeetmestik/

Vaata lisaks »

9. Ärieetika (õppematerjalid)
• TÜ Eetikakeskuse veebileheküljel ärieetikast http://www.eetika.ee/arieetika
• Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor videoloengud https://www.eek.ee/index.php?pg=925
• Kutse-eetika ja ametialane käitumine
http://ec.europa.eu/civil_service/admin/ethic/index_et.htm
• Tööinspektsiooni koduleht http://www.ti.ee
• Heateo Sihtasutus http://www.heategu.ee
• Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum http://www.csr.ee/vastutustundlik-ettevotlus/

Vaata lisaks»

10. Toetavad veebilehed
Juhendmaterjalid õppekäigu korraldamiseks ettevõtesse
• Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu veebileheküljel http://startit.ee/ videoloengud: "Kuidas saada rikkaks?" http://www.youtube.com/embed/ma2v7szMb7s,
Teadusaasta - Skype http://www.vimeo.com/33786044, Helmes ja IT http://www.youtube.com/embed/QSMd9N2eiDc
• Külalisõpetajate programm Tagasi kooli http://www.tagasikooli.ee
• Avastusõpe alus- ja põhiharidusele http://www.avastustee.ee
• Haridusprogrammi "Ettevõtlik kool":
1) veebilehet http://enterprisingself.com/viru/frontpage
2) ettevõtliku õppe juhendmaterjal õpetajatele http://enterprisingself.com/viru/ettevotliku-oppe-juhendmaterjal (pdf)
3) ettevõtliku õppe kvaliteeditunnused - standard http://enterprisingself.com/viru/ettevotliku-oppe-juhendmaterjal (pdf)
4) strateegia raamat http://www.evkool.ee/images/documents2/Strateegia_raamat_eesti_keeles.pdf
• Khan Academy videod eestikeelsete subtiitritega https://sites.google.com/site/khanacademyeesti/tolgitud-khan-academy-videod

Vaata lisaks»


Eesti Inimarengu Aruanne (EIA) 2012-2013 “Eesti maailmas“. Hariduse kohta on ülevaade lk 27-37. Aruannet saab lugeda siit.

 

Haridus- ja Noorteamet