Leheküljed

Õpikud ja veebikeskkonnad

Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

ÕPIKUD

1. Ettevõtlikkusest ettevõtluseni (2012) Õpiku koostajateks on Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõud ja praktikud. Õpiku Facebook http://www.facebook.com/ettevotlikkusestettevotluseni.
Ettevõtlikkusest ettevõtluseni (2013) õpilase töövihik
Ettevõtlikkusest ettevõtluseni" (2013) õpetaja materjal
2. Majandusõpik (2011) Junior Achievement Eesti (Autorid ja koostajad: Liina Kulu, Kristiina Kägu, Anto Liivat, Lauri Luiker, Ülle Pihlak, Piret Suitsu, Maris Zernand, Villu Zirnask, Kati Tillermann, Epp Vodja)
3. Ettevõtlus õpik-käsiraamat (2013) Autor Kristi Suppi ja toimetanud Kairit Henno
4. Ülesandekogu I-III (2008, 2009) Junior Achievementi Arengufond


RAAMATUD


VEEBIKESKKONNAD
II kursus Ettevõtlusõpetus (Word)

1. Turumajandus (õppematerjalid)
• Virtuaalsed simulatsioonimängud:
a) TITANi kodulehekülg http://titan.ja.org
b) PIZZERIA kodulehekülg http://www.pizzeria.ee
c) Junior Achievementi Arengufondi simulatsioon Simulaator 7 http://seitse.2day.ee
d) Oliver otsustab (arukate valikute tegemine) http://www.minuraha.ee/mangud
e) Eelkõige 5.–9.aastastele lastele http://www.rahamaa.ee
f) Finantskirjaoskuse arendamiseks 10.-16.aastastele noortele http://www.valitseomaraha.ee
• Õpivahend finantskirjaoskuse õpetamiseks http://www.finantskirjaoskus.ee
• Ettevõtlusmäng Ärihai http://www.businessschool.ee
• Majandusmatemaatilised ülesanded majandusõppes Word
• Finantsinspektsiooni tarbijaveeb http://www.minuraha.ee
• Finantskirjaoskuse õppematerjalid 
• MTÜ Rahatarkus http://lihtsaltrahast.ee/

Vaata lisaks »

2. Ettevõtlus (õppematerjalid)
• Ettevõtlusmängud:
a) Ettevõtlusküla http://www.ettevotluskyla.ee/
b) Ideemäng da Vinci http://www.maripuu.eu/ideemang/
c) Ärihai http://www.businessschool.ee
d) Global Management Challenge Estonia https://www.facebook.com/pages/Global-Management-Challenge-Estonia/310121082336311
• Õpiobjekt Ettevõtlusteater I http://web.zone.ee/ettevotlusteater1/index.html
• Õpiobjekt Ettevõtlusteater II http://lvrkk.ee/kristiina/Diana_Tandru/ettevotlusteater/pijuhis.html
• Teatri meetodite kasutamine õppetöös Heiti Pakk esitlus »
• Äriseadustik http://www.riigiteataja.ee
• Erasmus noorele ettevõtjale http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

Vaata lisaks »

3. Ettevõtte alustamine (õppematerjalid)
• Junior Achievement Eesti programmid http://www.ja.ee/index.php?page=129&
• Junior Achievement Eesti õpilasfirmade kodulehekülg http://www.ja.ee/opilasfirma
• Ettevõtluskonkursi Ajujaht veebilehekülg http://www.ajujaht.ee/ ja alustava ettevõtja töövihik (pdf)
• Garage 48 veebileht http://www.garage48.org/
• Startup Estonia pilootprogramm http://www.arengufond.ee/sue/tutvustus/
• Stardirahastu Prototron http://tehnopol.ee/et/startup/prototron
• StartSmart rahvusvaheline ürituste sari http://www.start-smart.me/ on nüüd küll läbi, kuid kõik sarja üritused on järelvaadatavad StartSmart! Youtube kanalis
• Kuidas olla ettevõtlik? Inspratsiooni ja kire leidmine, raamatute kokkuvõtted, nõuandeid ettevõtlusega alustamiseks jpm http://www.inspiratsioon.ee
• Programm "Erasmus noortele Ettevõtjatele" http://www.koda.ee/erasmus

Vaata lisaks »

4. Ettevõtte raamatupidamine (õppematerjalid)
• Palga ja maksude kalkulaator http://www.kalkulaator.ee
• Riigiportaalis ettevõtte raamatupidamisest
http://www.eesti.ee/est/teemad/ettevotja/raamatupidamine_ja_aruandlus
• Pere-eelarve, tulud, kulud http://www.rahakool.ee
• Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koduleheküljel alustavale ettevõtjale videokursused Bilanss, Kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne

Vaata lisaks »

5. Juhtimine
(õppematerjalid)
• Loov Eesti veebilehel juhtimisest http://www.looveesti.ee/arenda-ettevotet/juhtimine.html
• Juhtimisalased videod veebilehel http://areng.ee http://www.areng.ee/?id=12594
• Videointervjuud Eesti edukate ettevõtjatega http://intervjuu.eu/
• Ettevõtlussaade „Rada Vabaks!“ http://raadio1.ee/category/radavabaks/page/2/
• Noorte Liidrite Juhtimisportaal http://www.nooredliidrid.ee
• Pärnu Konverentsid Juhi Jutud 2011 parimad palad http://www.konverentsid.ee/juhi-juttude-eelmise-hooaja-parimad-palad/

Vaata lisaks »

6. Tööjõud (õppematerjalid)
• Riigiportaalis ettevõtjale töökeskkonnast ja personalist
http://www.eesti.ee/est/teemad/ettevotja/tookeskkond_ja_personal
• Sotsiaalministeeriumi koduleht http://www.sm.ee
• Töökeskkonna ja töösuhete infoportaal abiks töötajale ja tööandjale www.tööelu.ee, noorte ja alaealiste töötamisest http://www.tooelu.ee/et/Toosuhted/eritingimustega-tootajad/noored-ja-alaealised-tootajad
• Palga ja maksude kalkulaator http://palk.crew.ee
• Maksu- ja Tolliameti kodulehel töötava koolinoore maksustamise kohta http://www.emta.ee/index.php?id=21325
• Eesti Töötukassa Iseteenindus http://iseteenindus.tootukassa.ee/toopakkuja
• EURES Eestis http://www.eures.ee
• Europassi keskus http://www.europassikeskus.ee
• Ettevõtlusteatri õppefilm "Maksutarkus" https://www.youtube.com/watch?v=Y6Se-45Zg6Y ja töölehed http://ettevotlusteater.eu/wp-content/uploads/2013/07/T%C3%B6%C3%B6leht-Maksutarkus.pdf

Vaata lisaks »

7. Konkurents ettevõtluses (õppematerjalid)
• Õppematerjalid Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuselt:
1) Õpik
2) Intellektuaalomandi õppefilm 9-11. klassidele I osa, II osa
3) IP PANORAMA õppevahend - Intellektuaalomandi olulisus väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele http://www.eitk.ee/ip_panorama/
4) Intellektuaalomandit tutvustav veebilehekülg, õppematerjalid http://intellektuaalomand.ee/
• Intellektuaalomandist Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuse koduleheküljel http://www.eitk.ee/
• Autoriõiguseid tutvustav infolehekülg http://www.autor.ee
• Konkurentsiseadus http://www.riigiteataja.ee/akt/782641
• Eesti Patendiamet, info kaubamärkide ja patentide kohta http://www.epa.ee/
• Eesti Konkurentsiamet http://www.konkurentsiamet.ee/

Vaata lisaks »

8. Turundus (õppematerjalid)
• Kuldmuna auhinnatud reklaamid http://www.kuldmuna.ee/
• Turundusalased videod veebilehel http://areng.ee, http://www.areng.ee/?id=10741
• Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koduleheküljel https://www.mkm.ee/et/videod.
• Internetiturunduse blogid: Peep Laja blogi http://internetmarketing.ee/,
OKIA blogi http://www.okia.ee/blog/, Dreamgrow blogi http://www.dreamgrow.ee/blog/
• Turundusmeetmestik Aet Kull http://eope.eek.ee/oo/2011/turundusmeetmestik/
• Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koduleheküljel alustavale ettevõtjale videokursused Tootearendus, Sihtgrupi valik, segmenteerimine, Positsioneerimine ja Esimese kliendi leidmine

Vaata lisaks »

9. Ärieetika (õppematerjalid)
• TÜ Eetikakeskuse veebileheküljel ärieetikast http://www.eetika.ee/arieetika
• Maailmakooli materjalid http://www.maailmakool.ee
• Tööinspektsiooni koduleht http://www.ti.ee
• Heateo Sihtasutus http://www.heategu.ee
• Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum http://www.csr.ee/vastutustundlik-ettevotlus/
• Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku veebilehekülg http://sev.ee ja videod: Miljoni dollari küsimus, Kuidas saab sotsiaalne ettevõte ilma eraldi juriidilise vormita olemas olla?, Näide sotsiaalsest ettevõttest: Eesti Pimemassööride Ühing, Näide sotsiaalsest ettevõttest: Tagurpidi Lavka, Tartu Ülikooli õppejõu Mervi Raudsaare loeng sotsiaalsest ettevõtlusest
• Jaan Apsi blogi http://www.storiesforimpact.com/
• Ebaausad kaubandustavad http://www.isitfair.eu/index_et.html

Vaata lisaks»

10. Toetavad veebilehed
Programmid koolidele, õpetajatele:
• Külalisõpetajate programm Tagasi kooli http://www.tagasikooli.ee
• Noored Kooli kodulehekülg http://www.nooredkooli.ee/
• Haridusprogrammi Ettevõtlik kool:
a) veebilehet http://enterprisingself.com/viru/frontpage
b) ettevõtliku õppe juhendmaterjal õpetajatele http://enterprisingself.com/viru/ettevotliku-oppe-juhendmaterjal (pdf)
c) ettevõtliku õppe hindamisvormid (pdf) http://enterprisingself.com/sites/default/files/hindamisvormid.pdf
Õppematerjalid:
Juhendmaterjalid õppekäigu korraldamiseks ettevõtesse
• Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu veebileheküljel http://startit.ee/ videoloeng: "Kuidas saada rikkaks?" http://www.youtube.com/embed/ma2v7szMb7s,
• Eestis toodetud ja tõlgitud maailmahariduse materjalid http://www.maailmakool.ee
• Ja Eesti ametite arvamise mäng Ametuguru algkoolile http://www.ametiguru.ee/
• Haridusportaal Telda http://edu.telda.ee/
• Õppeveeb Silmaring õpetajatele ja õpilastele http://prototyyp.silmaring.ee/
• Õppekeskkond DiscoGenius http://www.discogenius.com/ee

Vaata lisaks»

 

Haridus- ja Noorteamet