Leheküljed

Ettevõtte raamatupidamine

Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

,

• Palga ja maksude kalkulaator http://www.kalkulaator.ee
• Riigiportaalis ettevõtte raamatupidamisest
http://www.eesti.ee/est/teemad/ettevotja/raamatupidamine_ja_aruandlus
• Pere-eelarve, tulud, kulud http://www.rahakool.ee
• Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koduleheküljel alustavale ettevõtjale videokursused Bilanss, Kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne
• Tark Investor OÜ kodulehekülg http://www.tarkinvestor.ee
• Uudised, koolitused ja foorum raamatupidajatele http://www.finance.ee
• Raamatupidamisuudised http://www.rup.ee
• Online uudised raamatupidajatele ja finantsjuhtidele http://www.raamatupidaja.ee
• Maksu- ja Tolliameti kodulehel tööandjale http://www.emta.ee/index.php?id=12222
• Raamatupidamise Toimkonna juhendid http://www.easb.ee/

 


RÕK
Ettevõtte raamatupidamine

Õpitulemused
Kursuse lõpul tunneb õpilane raamatupidamise aluseid ja oskab pidada lihtsat majandusarvestust, teeb vahet püsi- ja muutuvkulude vahel.

Õppesisu
Bilanss. Kasumiaruanne. Aktiva, passiva, kasum, kahjum, amortisatsioon. Põhivara, käibevara, kohustused. Üksikisiku ja ettevõtte tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, töötuskindlustusmakse.

Haridus- ja Noorteamet