Leheküljed

Ettevõtlikkus

Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Ettevõtlikkus viitab inimese võimele mõtteid tegudeks muuta. See eeldab loomingulisust, uuendusmeelsust ja riskivalmidust, samuti oskust võimalusi ära tunda, tegevust kavandada ja kavandatut ellu viia. Ettevõtlikkus võib avalduda kõigis eluvaldkondades. Ettevõtlik inimene saab iseendaga hakkama ja suudab muuta ühiskonda nt kas ettevõtja, ametniku või vabatahtlikuna.

 - Ettevõtlikkuse üldideaal

 - Ettevõtlikkuse kompetentsikirjeldused vanuseastmeti:

 

Haridus- ja Noorteamet