Leheküljed

Ettevõtlikkuse kompetentsikirjeldused vanuseastmeti:

Viimati täiendati kasutaja Moonika Kukk poolt

Ettevõtlusõppe vundamendiks on ettevõtlikkuse kujundamine ja toetamine. Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Ettevõtlikkus viitab inimese võimele mõtteid tegudeks muuta. See eeldab loomingulisust, uuendusmeelsust ja riskivalmidust, samuti oskust võimalusi ära tunda, tegevust kavandada ja kavandatut ellu viia. Ettevõtlikkus võib avalduda kõigis eluvaldkondades. Ettevõtlik inimene saab iseendaga hakkama ja suudab muuta ühiskonda – olgu siis ettevõtjana, ametnikuna, vabatahtlikuna jne.

Alus- põhihariduse tasemel keskendub ettevõtlusõpe ettevõtlikkuse toetamisele ja kujundamisele. Ettevõtlusõppe eesmärkide saavutamine toimub mängu ja tegevuste (lasteaed) ja erinevate õppeainete (põhikool) kaudu. Keskhariduse tasemel on soovitav käsitleda ettevõtlusõpet eraldi õppeainena, et lisaks ettevõtlikkuse kujundamisele pakkuda noortele teadmisi ja oskusi oma ideede teaostamiseks – mida?, kellele? ja kuidas? teha.

Joonis. Ettevõtlusõppe sisumudel lähtuvalt õppija vanusest


Haridus- ja Noorteamet