Leheküljed

Sandra Goudin

Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

Tere, mina olen Sandra Goudin ja tänasel päeval olen ettevõtjana ametis SG Arenduse eestvedamisega.

Kuidas minust ettevõtja sai?

Ettevõtlus ja innovatsioon … need kaks terminit elasid mugavalt minu mõistuse sisse juba põhikoolis. Rahvusvahelised noortekonverentsid, seminarid, koolitused välismaal ja uued võimalused: tundus, et kõik uksed olid avatud. Keskmisest aktiivsema õpilasena otsustasin kolme koolikaaslasega asutada õpilasfirma MontCards, mida loen enda esimeseks ja väga edukaks kogemuseks ettevõtluses. Meie õpilasfirma tegeles geograafiliste Eestimaa kaartide tootmisega.

Mis tagas minu edu õpilas-ettevõtjana?

Tagasi vaadates võin julgelt öelda, et valisime õige strateegia: lisaväärtus lihtsale tootele, sõbralik koostöö, julge müük ja asjakohane turundus (tundsime hästi oma klientide segmenti) viisid firmat kasumisse. Suurimaks tehinguks osutus peaministri tellimus. Saadud kogemused olid heaks vundamendiks järgnevatel aastatel asutatud ettevõtete jaoks.

Mida teen ettevõtjana tänasel päeval?

Paralleelselt alustatud õpingutega EBSis jätkan kahe ettevõtte arendust. Üks tegutseb valdavalt Euroopa turul hulgikaubandusega kõrgekvaliteetsete laiatarbekaupade vallas. Teine, SG Arendus pakub põhiliselt Eesti turul ehitus-, haljastus-ja kinnisvarateenuseid.

Mida soovitan teistele noortele, kel huvi ettevõtjaks hakkamise vastu?

Innustan abituriente omandama kõrgharidust (soovitatav tehnilisi ameteid) ja vanemaid tegijaid täiendama oma teadmistepagasit. Minu plaanidesse mahub veel vähemalt magistrikraad.

Noortele on kombeks tuua näiteid edukatest inimestest, kes on saavutanud palju ka kõrghariduseta (nt. William Gates, Li-Ka shing, Sheldon Adelson, Roman Abramovich, Lawrence Ellison jne). Antud seisukohad tuginevad statistikale, et 15 maailma rikkakast inimesest 10 jätsid gümnaasiumi/ülikooli lõpetamata. Siinkohapeal julgen purustada illusioone: eelkõige kõrgelt haritud ja uuendusmeelsed inimesed on majandusliku heaolu tagajateks! Noored peaksid eeskuju võtma eelkõige kaasaja ettevõtjatest e. 21. sajandi juhtidest.

Mida ütlen veel julgustuseks kaasa?

21.sajandi esimest dekaadi iseloomustab kahjuks sügav majanduslangus. Isiklikult leian, et tõenäosus saada kvaliteetset töökohta väärilise palgaga on väga madal. Seega soovitan noortel proovida julgelt kätt ettevõtluses ja investeerida haridusse!

Ning tasub meeles pidada, et hea tervis on eduka äritegevuse alus!

Haridus- ja Noorteamet