Leheküljed

Toetavad ettevõtmised

Viimati täiendati kasutaja Laura Vetik poolt

Projekt/ programm: Ettevõtlusküla
Sihtgrupp: lasteaialapsed, alg- ja põhikooliõpilased
Lühidalt öeldes on Ettevõtlusküla ettevõtluskoolitus, millega muudetakse klassiruum turuplatsiks ja lastakse õpilastel endil avastada, mida ettevõtlus koos müügi, finantside, turunduse ja palju muuga endast kujutab. Pannes end proovile poepidaja, pangatelleri või kellegi kolmandana, õpivad noored ettevõtjad silma peal hoidma isiklikul ja ettevõtte rahakotil ning töötama kaaslastega ühiste eesmärkide nimel.

Projekt/programm:  Ajujaht
Sihtgrupp: alates 18.a
Formaat: ideede konkurss + projekti rahastamine + koolitused
Ajujaht on ettevõtluskonkurss nii suurtele kui ka väikestele äriideedele. Nii neile, mis hakkavad juba äriplaani kuju võtma kui ka neile, mis alles algstaadiumis.

Projekt/programm:  ENTRUM
Sihtgrupp: 16-17.a vanused noored
Formaat: sotsiaalsete kompetentside arendamine + ideekonkurss + koolitused + ettevõttekülastused + juhendajad projektide edasiarendamiseks
ENTRUM on Eesti Energia pikaajaline ettevõtlikkuse arenguprogramm, mis aitab noortel omandada teadmisi ja oskusi, et kujundada algatusvõimelisteks ja tegusateks inimesteks. ENTRUM aitab noortel välja töötada ja algatada isikliku ettevõtlikkuse projekti.

Projekt/programm:  Ettevõtlusteater
Sihtgrupp: õpilased, üliõpilased, õpetajad, õppejõud/lektorid
Formaat: majandus- ja ettevõtlusõpe õpiobjek
Ettevõtlusteater on õpioblekt, mille eesmärk on välja töötada uus, muutuvat keskkonda arvestav ning noori köitev lähenemine ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamisele koolis ning kõrgkoolis. Ettevõtlusteater toetab ettevõtlusõppe praktilist läbiviimist. Tuues ettevõtja loo klassiruumi ning taasesitades seda kaas(üli)õpilastele, saavad kõik väärtusliku kogemuse.

Projekt/programm:  Ettevõtlik Kool
Sihtgrupp: lasteaed ja kool
Formaat: õppetöösiseste ja -väliste teostatud projektide konkurss, õpetajate koostöövõrgustik ja metoodiline tugi
„Ettevõtlik kool” on haridusprogramm mis on alguse saanud Ida-Virumaal ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Projekt/programm:  Euroopa Noored Eesti büroo
Sihtgrupp: noored vanuses 13–30 eluaastat või noorsootööga tegelevad inimesed ja organisatsioonid
Formaat: projekti rahastamine + koolitused
Noorte ettevõtlikkuse ja sotsiaalsete algatuste (sh sotsiaalse ettevõtluse) toetamine
Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm, mille kaudu toetatakse noorte omaalgatuslikke projekte ja rahvusvahelist koostööd.

Projekt/programm:  Garage48
Sihtgrupp: kõik ettevõtlikud inimesed
Formaat: ideede konkurss + parimate rahastamine + koolitused
Ettevõtluskultuuri toetamiseks, veebi- ja mobiilipõhiste äriideede edasiarendamiseks ning ettevõtlike isikute kokkuviimiseks.

Projekt/programm:  JCI Eesti Ettevõtlike Noorte Koda
Sihtgrupp: kuni 40 a. vanused aktiivsed inimesed
Formaat: rahvusvaheline võrgustik + koolitused
JCI on mittetulunduslik organisatsioon. Tegutsedes rohkem kui 100 maailma riigis, on koja missiooniks pakkuda arenguvõimalusi, mis innustavad noori inimesi positiivset muutust looma. "Võta ette" elluviimisprogrammis saab õppida ideede genereerimist, meeskonnatööd, coachingut, projekti planeerimist, projektijuhtimist ja elluviimist.

Projekt/programm:  Junior Achievement
Sihtgrupp: alates algkoolist
Formaat: õpilasfirmad + majandusõppe õppeprogrammid ja –materjalid
Õppematerjalide koostamine, majandusõpetajate täiendkoolitus, õpilasürituste korraldamine ja ühiskonna teavitamine ettevõtlushariduse vajalikkuses.

Projekt/programm:  Noored kooli
Sihtgrupp: ülikooli lõpetanud noored
Formaat: õpetajakoolitus ja tugiprogramm, õpetamine koolis
Võimekad ja teotahtelised noored töötavad kaks aastat koolis õpetajana ja läbivad samal ajal koolitusprogrammi, mis seob õpetaja- ja juhtimisoskused.

Projekt/programm:  Prototron
Sihtgrupp: kõik prototüüpivad eraisikud ja ettevõtted
Formaat: projektikonkurss + parimate rahastamine
Swedbank, Tehnopol ja Tallinna Tehnikaülikool asutasid rahastu Prototron, toetamaks noori ettevõtjaid rahaliselt esimese töötava tootenäidise ehk prototüübi väljatöötamisel.Peale edukat prototüübi valmimist on parimatel võimalik kandideerida Tehnopoli Startup Inkubaatori programmi, et kasvatada oma idee toimivaks äriks.

Projekt/programm:  SENT
Sihtgrupp: Eelkõige üliõpilased, ka õpilased
Formaat: noortekoolitused- ja üritused
Üliõpilasfirma programmi arendamine, ettevõtjate ja noorte koostöö õpetamine, ürituste organiseerimine koostöös JA Eestiga.

Projekt/programm: Tagasi kooli
Sihtgrupp: koolid
Formaat: külalistunnid
Eesmärk on tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Külalisõpetajate tunnid vahendavad õpilastele praktilisi teadmisi ja kogemusi erinevatest eluvaldkondadest, aidates kaasa hariduse mitmekesistumisele.

Projekt/programm:  "Unistused ellu!"
Sihtgrupp: lasteaia lastest elluastuja vanuseastmeni (tööturule sisenejad)
Formaat: koostöövõrgustik
Võrgustiku partneriteks on ettevõtted ja organisatsioonid, kes ise teevad midagi selleks, et Eestis oleks rohkem ettevõtlikke lapsi ja noori. Ühtses veebikeskonnas infot vahendades saab partner oma toetustegevusi täpsemalt suunata ja üldiste arengutega paremini siduda. Võrgustiku peamisteks infovahetamise kohtadeks on Unistused ellu! veebiandmebaas ja uudiskiri. Silmast-silma kogemuste- ja mõttevahetusi korraldatakse kaks korda aastas.

Projekt/programm:  Vega Fond
Sihtgrupp: tudengid ja teadlased
Formaat: projektikonkurss + parimate rahastamine
Teadmismahukatele ideedele mõeldud rahastu, mis toetab tudengeid ja teadlasi kõigist valdkondadest, varases faasis olevaid ja küpseid arendusprojekte, teadmismahukate teenuste arendust ja töötavate prototüüpide ehitamist, uute meeskondade kokkupanemist, kes aitavad Eesti teadustulemusi praktikasse.

Haridus- ja Noorteamet