Leheküljed

Allan Martinson

Viimati täiendati kasutaja Moonika Kukk poolt

Allan Martinson on mees, kes olnud mitmete tänasel päeval teada tuntud Eesti infotehnoloogiliste ettevõtete eesotsas. Eelkõige paistab ta silma oskusega olla õigel ajal õiges kohas ning vedada käima suuri ja ambitsioonikaid projekte. Olgu nimetatud siinkohal Baltic News Service ehk BNS, MicroLink ja Delfi portaal.

Tänasel päeval aitab ta riskikapitalistist ettevõtjana alustada teistel ettevõtjatel nende lennukate ning kõrge perspektiiviga ideede teostamist MTVP kaudu.

Allan Martinsoni kogemus Eesti jaoks edukas infotehnoloogia valdkonnas on kahtlemata kuulamist väärt. Veidi ehk isegi humoorikad mälestused taasiseseisvumiseelses Eestis ettevõtlusega alustamisest vahelduvad konkreetsete soovitustega noorele ettevõtjale, kel on ambitsiooni, midagi suurt korda saata.

Küsimused mõtlemiseks ja arutlemiseks:

  • Allan Martinson lõi oma esimese ettevõtte kõikide võimaluste ajal 1990. aastate alguses, mil väliskeskkond uusi algatusi soodustas. Milliseid trende ja tegureid võiksime tänasest väliskeskkonast ära kasutada eduka ettevõtte loomiseks?
  • Kas Sinu meelest on risk pigem ettevõtjaks hakkamine või mitte-hakkamine?
  • Allan Martinson soovitab kohe alustades suunata pilgud välisturgudele, kuna Eesti turg on suure edu saavutamiseks liiga väike. Millised on aga ettevõtte algusaegadel Eestis väljaspool tegutsemise võimalikud riskid?
  • Kas nõustud, et Eesti noortel on puudu pealehakkamisest, mida ka Allan Martinson suurima takistusena uute ettevõtjate loomisel nägi? Mis on selle põhjuseks ja kuidas olukorda muuta?
  • Millised eelised pakub alustavale ettevõtjale, lisaks intervjuus mainitutele, majanduskriis?
  • Kas innovatsioon ja uuenduslik mõtlemine on ettevõtluse juures eluliselt olulised? Põhjenda oma vastust.
Haridus- ja Noorteamet