Leheküljed

Ärieetika

Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

,

• TÜ Eetikakeskuse veebileheküljel ärieetikast http://www.eetika.ee/arieetika
• Maailmakooli materjalid http://www.maailmakool.ee
• Kutse-eetika ja ametialane käitumine
http://ec.europa.eu/civil_service/admin/ethic/index_et.htm
• Tööinspektsiooni koduleht http://www.ti.ee
• Heateo Sihtasutus http://www.heategu.ee
• Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum http://www.csr.ee/vastutustundlik-ettevotlus/
• Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku veebilehekülg http://sev.ee ja videod: Miljoni dollari küsimus, Kuidas saab sotsiaalne ettevõte ilma eraldi juriidilise vormita olemas olla?, Näide sotsiaalsest ettevõttest: Eesti Pimemassööride Ühing, Näide sotsiaalsest ettevõttest: Tagurpidi Lavka, Tartu Ülikooli õppejõu Mervi Raudsaare loeng sotsiaalsest ettevõtlusest
• Jaan Apsi blogi http://www.storiesforimpact.com/
• Ebaausad kaubandustavad http://www.isitfair.eu/index_et.html
• Ettevõtlussaade „Rada Vabaks!“ http://raadio1.ee/category/radavabaks/page/2/: Tom Sawyer kui ärivisionäär?

 


RÕK
Ärieetika

Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) oskab tuua selliste eetiliste äriotsuste näiteid, mis mõjutavad ühiskonda;
2) hindab seoseid väärtuste ja käitumiste vahel.

Õppesisu
Vastutus tarbija, ühiskonna ja ettevõtte omanike ees. Sotsiaalne ettevõtlus.

Haridus- ja Noorteamet