Leheküljed

Konkurents ettevõtluses

Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

,

• Õppematerjalid Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuselt:
1) Õpik
2) Intellektuaalomandi õppefilm 9-11. klassidele I osa, II osa
3) IP PANORAMA õppevahend - Intellektuaalomandi olulisus väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele http://www.eitk.ee/ip_panorama/
4) Intellektuaalomandit tutvustav veebilehekülg, õppematerjalid http://intellektuaalomand.ee/
• Intellektuaalomandist Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuse koduleheküljel http://www.eitk.ee/
• Autoriõiguseid tutvustav infolehekülg http://www.autor.ee
• Konkurentsiseadus http://www.riigiteataja.ee/akt/782641
• Eesti Patendiamet, info kaubamärkide ja patentide kohta http://www.epa.ee/
• Eesti Konkurentsiamet http://www.konkurentsiamet.ee/

 


RÕK
Konkurents ettevõtluses

Õpitulemused

Kursuse lõpul tunneb õpilane konkurentsiliike ning konkurentsi positiivseid ja negatiivseid mõjusid.

Õppesisu

Konkurentsi vormid. Konkurentsi positiivne ja negatiivne mõju tootmisele ja tarbijale. Litsents, patent, kasulik mudel, tööstusdisaini lahend ja autoriõigus.

Haridus- ja Noorteamet