Leheküljed

Juhtimine

Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

• TÜ Eetikakeskuse eetikaveeb http://www.eetika.ee
• Loov Eesti veebilehel juhtimisest http://www.looveesti.ee/arenda-ettevotet/juhtimine.html
• Juhtimisalased videod veebilehel http://areng.ee http://www.areng.ee/?id=12594
• Videointervjuud Eesti edukate ettevõtjatega http://intervjuu.eu/
• Ettevõtlussaade „Rada Vabaks!“ http://raadio1.ee/category/radavabaks/page/2/
• Noorte Liidrite Juhtimisportaal http://www.nooredliidrid.ee
• Pärnu Konverentsid Juhtimiskonverents 2012 - Ebaõnnestumine materjalid http://www.konverentsid.ee/konverentsid/parnu-juhtimiskonverents-2012/#materjalid
• Pärnu Konverentsid Juhi Jutud 2011 parimad palad http://www.konverentsid.ee/juhi-juttude-eelmise-hooaja-parimad-palad/
• Pärnu Konverentsid juhtimisideede uudiskirjaga on võimalik liituda siin

 


 

RÕK
Juhtimine

Õpitulemused
Kursuse lõpul oskab õpilane kasutada ajurünnaku tehnikat juhtimisprobleemidele lahenduste pakkumisel.

Õppesisu

Eesmärkide püstitamine, planeerimine. Meeskonnatöö, tööjaotus, motiveerimine, kontrollimine. Ajakasutus.