Leheküljed

Juhtimine

Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

• TÜ Eetikakeskuse eetikaveeb http://www.eetika.ee
• Loov Eesti veebilehel juhtimisest http://www.looveesti.ee/arenda-ettevotet/juhtimine.html
• Juhtimisalased videod veebilehel http://areng.ee http://www.areng.ee/?id=12594
• Videointervjuud Eesti edukate ettevõtjatega http://intervjuu.eu/
• Ettevõtlussaade „Rada Vabaks!“ http://raadio1.ee/category/radavabaks/page/2/
• Noorte Liidrite Juhtimisportaal http://www.nooredliidrid.ee
• Pärnu Konverentsid Juhtimiskonverents 2012 - Ebaõnnestumine materjalid http://www.konverentsid.ee/konverentsid/parnu-juhtimiskonverents-2012/#materjalid
• Pärnu Konverentsid Juhi Jutud 2011 parimad palad http://www.konverentsid.ee/juhi-juttude-eelmise-hooaja-parimad-palad/
• Pärnu Konverentsid juhtimisideede uudiskirjaga on võimalik liituda siin

 


 

RÕK
Juhtimine

Õpitulemused
Kursuse lõpul oskab õpilane kasutada ajurünnaku tehnikat juhtimisprobleemidele lahenduste pakkumisel.

Õppesisu

Eesmärkide püstitamine, planeerimine. Meeskonnatöö, tööjaotus, motiveerimine, kontrollimine. Ajakasutus.

Haridus- ja Noorteamet