Leheküljed

August Kull

Viimati täiendati kasutaja Moonika Kukk poolt

August Kull on tänasel päeval ettevõtja, juht ja konsultant juhtimisteenuste ettevõttes BrainTeam, aidates peamiselt mööblitööstuse ettevõtetel kasvada ja areneda. Ilmselt on aga tuntum tema esimene ettevõte, mööblitootja Thulema.

Ta on suurepärane näide sellest, kuidas valida oma esimeseks hariduseks kutseharidus ning ehitada selle peale järgmised korrused – luua oma ettevõte, omandada akadeemiline kõrgharidus ning hakata ühel päeval nõustama sama sektori ettevõtteid.

Kuigi August Kull ei pea kutseharidust imerelvaks ettevõtjaks kasvamisel, leiab ta ikka, et see on andnud talle kriitiliselt vajalikud baasteadmised mingis valdkonnas tegutsemiseks.

Küsimused mõtlemiseks ja arutlemiseks:

  • Miks on ettevõtja jaoks oluline võtta vastu kiireid otsuseid? Too näiteid olukordadest, kus selle põhimõtte mittejärgmine võib negatiivse tagajärje kaasa tuua.
  • Kas kaaluksid pärast kesk- või ülikooli lõpetamist kutsehariduse omandamist? Põhjenda oma vastust. Mis on ühe või teise valiku plussid ja miinused Sinu jaoks?
  • Kuidas aitab Sinu meelest omandatud kutseharidus kaasa ettevõtjaks hakkamisele õpitud erialal?
  • Kas Sinu meelest on lihtsam luua oma ettevõte kutsehariduse baasilt või ülikoolihariduse järel? Või nõustud August Kulliga, et sellel ei olegi nii palju vahet ja loeb inimese ettevõtlikkus?
  • Mida arvad ütlusest „ettevõtja ilma eelneva töökogemuseta on risky business” – kuivõrd see Sinu meelest paika peab?
  • Mis on Sinu meelest noore ettevõtja kõige tähtsam relv vanemate ja kogenud tegijate ees?
Haridus- ja Noorteamet