Leheküljed

Ettevõtte alustamine

Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

Programmid ettevõtluse õpetamiseks:
• Junior Achievement Eesti programmid http://www.ja.ee/index.php?page=129&
• Junior Achievement Eesti õpilasfirmade kodulehekülg http://www.ja.ee/opilasfirma

Äriidee:
• Positiivse enesearegngu ajaveeb ettevõtlikule noorele. Inspratsiooni ja kire leidmine, raamatute kokkuvõtted, nõuandeid ettevõtlusega alustamiseks jpm http://www.inspiratsioon.ee
• Praktilisi nõuandeid äriidee leidmiseks jagab Indrek Maripuu http://www.maripuu.eu/praktiline-ettevotluskoolitus/, äriidee kirjutamise raamat
• Äriplaan ja finantsprognoosid tarkvara abil iPlanner http://www.iplanner.net/business-financial/online/start.aspx?country=ee
• Äriideed tegevusala, huviala või elukutse järgi http://www.entrepreneur.com/businessideas
• Frantsiisivõimalused http://www.franchiseopportunities.com/

Programmid alustavatele ettevõtetele:
• Programm "Erasmus noortele Ettevõtjatele" http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=et
• Ettevõtluskonkursi Ajujaht veebilehekülg http://www.ajujaht.ee/ ja alustava ettevõtja töövihik (pdf)
• Garage 48 veebileht http://www.garage48.org/
• Startup Estonia pilootprogramm http://www.arengufond.ee/sue/tutvustus/
• Stardirahastu Prototron http://tehnopol.ee/et/startup/prototron
• StartSmart rahvusvaheline ürituste sari http://www.start-smart.me/ on nüüd küll läbi, kuid kõik sarja üritused on järelvaadatavad StartSmart! Youtube kanalis
• Ettevõtlusinkubaatorid Eestis:
a) Tehnoloogiaettevõtte inkubaatorid teadusparkides: Tallinna Ettevõtlusinkubaator http://www.esa.ee, Tehnopol http://www.tehnopol.ee, Tartu Teaduspark http://www.teaduspark.ee/, Tartu Biotehnoloogia Park http://www.biopark.ee/?mid=51
b) Loomeettevõtete inkubaatorid: Tallinna Loomeinkubaatorid http://inkubaator.tallinn.ee/, Telliskivi Loomelinnak http://www.telliskivi.eu, Tartu Loomemajanduskeskus http://www.lmk.ee, Viljandimaa Loomeinkubaatorid http://www.loomeinkubaator.ee/, Loomekeskus Haapsalus ja Läänemaal http://www.loomekeskus.ee
c) Muude valdkondade kasvuettevõtete inkubaatorid: Tallinna Loomeinkubaatorid http://inkubaator.tallinn.ee/, Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse inkubaator http://www.eaglenest.ee/, Tartu sotsiaalse ettevõtluse inkubaator SEIKU http://seiku.ee/

Veel ettevõtlusega alustamisest:

• SENT - Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku http://sent.ee/24-tunni-laager/
• Inspireerivad videointervjuud Eesti edukate ettevõtjatega http://intervjuu.eu/
• Maakondlike Arenduskeskuste Infosüsteem http://www.arenduskeskused.ee
• Tallinna linna veebilehel alustavatele ettevõtjatele http://www.tallinn.ee/est/ettevotjale ja Tallinna Ettevõtlusameti Alustava ettevõtja teejuht
• Loov Eesti, ettevõtlusega alustamine http://www.looveesti.ee/alusta-ettevotlusega/
• Tööinspektsiooni kodulehel alustavale ettevõttele http://www.ti.ee/index.php?page=887&
• Riigiportaalis ettevõtjale http://www.eesti.ee/est/teemad/ettevotja
• Majandustegevuse register http://mtr.mkm.ee/
• Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koduleheküljel alustavale ettevõtjale:
a) http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale,
b) Alustava ettevõtte starditoetus http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-toetusvoimalused/starditoetus/ueldist
c) Alustava ettevõtja videokursused Kuidas alustada oma äri?: 2. Oma äri rajamine 3. Äriidee leidmine 4. Äriidee elujõulisuse analüüs 5. Meeskonna moodustamine 7. Äri planeerimine 8. Finantseerimise kaasamine 13. Ärinime, kaubamärgi ja kodulehe nime planeerimine
• KredEks veebilehet http://www.kredex.ee/ettevote/
• Tark Investor OÜ kodulehekülg http://www.tarkinvestor.ee
• Eesti Kvaliteediühingu kodulehekülg http://www.eaq.ee
• Registrite ja Infosüsteemide Keskus http://www.rik.ee
• Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet - PRIA http://www.pria.ee
• Maaelu Edendamise Sihtasutus - MES http://www.mes.ee

 


RÕK
Ettevõtte alustamine

Õpitulemused
Kursuse lõpul oskab õpilane koostada lihtsamat äriplaani oma äriidee teostamiseks.

Õppesisu
Oma ettevõttega alustamine. Äriidee, äriplaan. Toode ja teenus. Algkapital, investeerimine. Väärtpaberid. Tootlikkus, kvaliteet. Püsi- ja muutuvkulud. Nüüdisaegse tehnoloogia ning ressursside efektiivse ja keskkonnasäästliku kasutamise mõju tootlikkusele.

Haridus- ja Noorteamet