Leheküljed

Turumajandus

Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

,

• Virtuaalsed simulatsioonimängud:
a) TITANi kodulehekülg http://titan.ja.org
b) PIZZERIA kodulehekülg http://www.pizzeria.ee
c) Junior Achievementi Arengufondi simulatsioon Simulaator 7 http://seitse.2day.ee
d) Oliver otsustab (arukate valikute tegemine) http://www.minuraha.ee/mangud
e) Eelkõige 5.–9.aastastele lastele http://www.rahamaa.ee
f) Finantskirjaoskuse arendamiseks 10.-16.aastastele noortele http://www.valitseomaraha.ee
• Õpivahend finantskirjaoskuse õpetamiseks http://www.finantskirjaoskus.ee
• Ettevõtlusmäng Ärihai http://www.businessschool.ee
• Tarbijaharidusprojekt Dolceta http://www.dolceta.eu/eesti/index.php
• Finantsaabits (pdf, iPad, e-lugerid) rahaasjade korraldamise käsitraamat http://www.rahakompass.ee/raamatud/
• Majandusmatemaatilised ülesanded majandusõppes Word
• Finantsinspektsiooni tarbijaveeb http://www.minuraha.ee
• Finantskirjaoskuse õppematerjalid 
• MTÜ Rahatarkus http://lihtsaltrahast.ee/

 


RÕK
Turumajandus

Õpitulemused

Kursuse lõpul õpilane:
1) teab, et turumajanduses määrab turg toodetava toodangu ja kasum motiveerib ettevõtlust;
2) tunneb erinevate ressursside kasutamise vajalikkust ettevõtte tegutsemisel ning kapitali investeerimise tähtsust.

Õppesisu
Ressursside nappus, majanduslik käitumine, alternatiivkulu, kompromissid. Majanduse kolm põhiküsimust. Ettevõtluse tugisambad. Hinnasüsteem, eraomand, konkurents, ettevõtlikkus, kasum. Nõudlus. Pakkumine. Hinnamõju. Nõudluse ja pakkumise muutused. Tasakaaluhind. Tootmise muutuste mõju hindadele.

Haridus- ja Noorteamet