Leheküljed

Ettevõtlus

Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

,

• Ettevõtlusmängud:
a) Ettevõtlusküla http://www.ettevotluskyla.ee/
b) Ideemäng da Vinci http://www.maripuu.eu/ideemang/
c) Ärihai http://www.businessschool.ee
d) Global Management Challenge Estonia https://www.facebook.com/pages/Global-Management-Challenge-Estonia/310121082336311
• Õpiobjekt Ettevõtlusteater I http://web.zone.ee/ettevotlusteater1/index.html
• Õpiobjekt Ettevõtlusteater II http://lvrkk.ee/kristiina/Diana_Tandru/ettevotlusteater/pijuhis.html
• Teatri meetodite kasutamine õppetöös Heiti Pakk esitlus »
• Äriseadustik http://www.riigiteataja.ee
• Videointervjuud Eesti edukate ettevõtjatega http://intervjuu.eu/
• Ettevõtlussaade „Rada Vabaks!“ http://raadio1.ee/category/radavabaks/page/2/
• Erasmus noorele ettevõtjale http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
• Portaal Teie Euroopa - ettevõtlus http://ec.europa.eu/youreurope/business
• Euroopa mikrokrediidirahastu "Progress" http://bit.ly/progressmicrofinance
• Euroopa väikeettevõtete portaal http://ec.europa.eu/small-business
• Euroopa naisettevõtluse portaal http://j.mp/womenentrepreneurship
• Eesti Kaubandus-Tööstuskoda http://www.koda.ee
• Eesti Tööandjate Keskliit http://www.tooandjad.ee
• Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtete Assotsatsioon http://www.evea.ee
• Tartu Teaduspark http://www.teaduspark.ee/
• Tallinna Tehnoloogiapark http://www.tehnopol.ee
• Technopolis Ülemiste http://www.technopolis.ee

 


RÕK
Ettevõtlus

Õpitulemused

Kursuse lõpul õpilane:
1) teab ettevõtja kohustusi, riske ja tasusid;
2) analüüsib ettevõtte põhilisi kohustusi oma töötajate, klientide, aktsionäride ja kohaliku ühiskonna ees;
3) mõistab ettevõtlust kui elatise teenimise võimalust.

Õppesisu

Ettevõtlikkus, ettevõtjate roll majanduses. Ettevõtja, ettevõte. Ettevõtja kohustused, riskid, kasum. Ettevõtjate strateegiad. Ettevõtte õiguslikud vormid. FIE, osaühing, aktsiaselts. Ettevõtja karjäär. „Äriseadustik”.

 

 

Haridus- ja Noorteamet