Turundus

Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

,

• Kuldmuna auhinnatud reklaamid http://www.kuldmuna.ee/
• Turundusalased videod veebilehel http://areng.ee, http://www.areng.ee/?id=10741
• Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koduleheküljel https://www.mkm.ee/et/videod. Videod Väikese ettevõtte turundusvõimalused ja Välisturud-kellevõimalus
• Ettevõtlussaade „Rada Vabaks!“ Olav Osolin annab reklaaminõu, Tark tarkvaraarendus ja Laia maailma
• Turundusalased uudised www.best-marketing.ee/
• Eesti Patendiamet, info kaubamärkide ja patentide kohta http://www.epa.ee/
• Internetiturunduse blogid: Peep Laja blogi http://internetmarketing.ee/,
OKIA blogi http://www.okia.ee/blog/, Dreamgrow blogi http://www.dreamgrow.ee/blog/
• Turundusmeetmestik Aet Kull http://eope.eek.ee/oo/2011/turundusmeetmestik/
• Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koduleheküljel alustavale ettevõtjale videokursused Tootearendus, Sihtgrupi valik, segmenteerimine, Positsioneerimine ja Esimese kliendi leidmine

 


RÕK
Turundus

Õpitulemused

Kursuse lõpul õpilane:
1) oskab püstitada tootmise ja müügi eesmärke;
2) tunneb turunduse mõistet ja rolli ettevõtte tegevuses;
3) oskab hinnata ja võrrelda turustruktuure ja strateegiaid, teha reklaami ja müüa tooteid.

Õppesisu
Põhiülesanded. Toode, hind. Hinnakujundus. Müügistrateegiad. Turundussuhtlus ja müügikoht. Reklaam, reklaami koostamine. Ostja ja müüja rollid.

Haridus- ja Noorteamet