Leheküljed

Kursuse kava

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

, ,

Õpiobjektide repositooriumid

Learning Object Repositories (LOR)


Eesmärgid

Kursuse eesmärk on leida vastus järgmistele küsimustele:

 1. Kust leida õpiobjekte (õppematerjale, tegevuste kirjeldusi, töövahendeid) ja kuidas neid oma kursustes kasutada?
 2. Kus avaldada õppematerjale?
 3. Kust saada LOR haldussüsteemi?
 4. Kuidas ühendada LOR rahvusvahelistesse võrgustikesse?


Sihtgrupid:

 1. Õpetajad – kursuste disainerid ja koolitusinstruktorid
 2. Autorid – õpiobjektide autorid
 3. Sisupakkujad – organisatsioonid, kes soovivad materjale avaldada suures mahus

Kursus sobib kõige paremini autorite sihtgrupile.


Korraldus:

Kursus on 100% veebipõhine. Kõik materjalid ja kodutööd vahendatakse Koolielu kogukonna vahendusel. Kursus ei sisalda füüsilisi kokkusaamisi, kuid planeeritud on 4 on-line videokoosolekut. Koosilekud viiakse läbi FlashMeeting (http://fm.ea-tel.eu/) keskkonnas. Koosoleku aja serveris broneerib kursust läbi viiv õppejõud. Koosolekul osalemiseks on vaja head internetiühendusega arvutit, kõrvaklappe ja mikrofoni. Soovitav on ka veebikaamera olemasolu, kuid see pole hädavajalik.


Õppejõud

Martin Sillaots

Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, Haridustehnoloogia Keskus http://htk.tlu.ee/htk/

martins[a]tlu.ee

5186127


Teemad:

 1. Repositooriumid olemus
 2. Repositooriumite näited (LeMill, Koolielu, LRE)
 3. Repositooriumide standardid (MD, DRI, SQI, OAI-MHP)
 4. Metaandmed (MD standardid, taksonoomia, thesaurus, riiklik õppekava, folksonoomia, klassifikatsiooni visualiseerimise võimalused, metaandmete automaatne genereerimine, Tag crowd, Samgy, Wordle
 5. Repositooriimite haldussüsteemid (Minor, Scam-Nimble, Waramu)
 6. Repositooriumide võrgustikud (LRE – Learning Resource Excange for Schools, IOCS – iCoper Open Content Space)
 7. Muud teemad: kogukondade loomine, ärimudelite väljatöötamine, kasutaja tagasiside, lemmikud, hindamine, kommenteerimine, kasutusstatistika, Sotsiaalsed aspektid, personaliseerimine, …


Ülesanded:

 1. Kursuslase tausta ja vajaduste tutvustus – miks olen huvitatud repositooriumidest ja metaandmetest? Mis on minu eesmärk, mille soovin saavutada antud kursuse lõpuks?
 2. Oma tegevusvaldkonnaga seotud õppematerjalide otsimine ja kogumiku loomine LeMill VÕI Koolielu2 näitel.
 3. Materjali avaldamine repositooriumis ja metaandmete kirjeldus LeMill JA Koolielu2 näitel.
 4. Kursuslase seisukohast vajalike metaandmete valimine ja valiku põhjendamine.
 5. Kursuslase valdkonda puudutav sisulise klassifikatsiooni loomine ning selle visualiseerimine.
 6. Arvamusavaldus – kuidas suurendada repositooriumide populaarsust?
 7. Eneseanalüüs – kursuse alguses enesele seatud eesmärkide täitmise hinnang.


Hindamine

Kursus lõppeb hindelise arvestusega, mille tulemus sõltub õigeaegselt esitatud kodutööde kvaliteedist ning kursuslase seatud eesmärkide täidetusest. 

Haridus- ja Noorteamet