Leheküljed

Ühendatud otsing

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

, ,


Üks võimalus panna repositooriume omavahel suhtlema on läbi ühendatud otsingu (federated search). Otsing sooritatakse erinevaid repositooriumie ühendavas portaalis või ühes repositooriumidest. Otsing toimub reaalajas üle mitme repositooriumi. Seetõttu on otsing aeganõudev, kuid päringu tulemusel saadud andmed on värsked. Puuduseks võib pidada ka seda, liitotsing võib repositooriume liigselt koormata ja muuta nende töö aeglaseks. Metaandmed jäävad kätte saamata, kui repositoorium on off-line.

Üks näide repositoorimide võrgustikust, kus toimub metaandmete pärimine liitotsingu teel on FIRE/LRE (Learning Resource Excange http://fire.eun.org/). Tegemist on elektrooniliste õppematerjalide vahendamise keskkonnaga. Oma olemuselt on see Jaava sõnumite vahendamise keskkond (Java Message Service). Suhtlus LRE tuuma ja selle alamosade vahel (repositoorimid või virtuaalsed õpikeskkonnad) toimub spetsiaalse SQI (Simple Query Interface) liidese vahendusel. See on päringute teostamiseks mõeldud tarkvara juhtimise liides API (Application Programming Interface).

Et ühendada repositooriumit LRE võrgustikuga tuleb repositooriumi külge installeerida SQI päringuid võimaldav veebiliides (Spark-iks nimetatud Java Library). LRE tuumas tuleb deklareerida aadress, millele päringuid hakatakse saatma. Kui repositoorium saab veebilidese vahendusel LRE tuumalt päringu, siis tõlgib ta selle repositooriumile arusaadavasse formaati. Repositoorium esitab otsingu tulemused, ning veebiliides edastab need LRE tuumale neile nõutud formaadis (LOM XML voona). Põhjalikumalt võib SQI tööpõhimõttega tutvuda dokumendis A Simple Query Interface Specification for Learning Repositories mis asub aadressil ftp://ftp.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/e-Europe/WS-LT/cwa15454-00-2005-Nov.pdf


Haridus- ja Noorteamet