Leheküljed

Õppematerjalide klassifikatsioon

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

, ,


Õppematerjalide süstematiseerimise eesmärgil on loodud erinevaid klassifikatsioone. Enamasti on need antud valdkonna ekspertide poolt loodud hierarhilised temaatilised liigendused. Nad on fikseeritud ülesehitusega ning tavakasutajal ei ole võimalust neid muuta (muuta teemade struktuuri, liigendust või lisada uusi teemasid). Selliseid hierarhilisi ja jäiku liigendusi nimetatakse taksonoomiateks ja nende eesmärk on korrastada ning süstematiseerida antud valdkonda. Kokkulepitud struktuurid lihtsustavad õpiobjektide esitamist ning leidmist. Selliseid taksonoomiaid on väga palju. Põhjalikuma ülevaate erinevatest taksonoomiatest võib saada aadressil http://www.taxonomywarehouse.com/ (taksonoomiate sirvimist on soovitav alustada Browse categories lingist). Antud peatükis uurime põhjalikumalt üle-Euroopalist süstemaatilist liigendust LRE Thesaurus ning Eesti Üldhariduskoolide Riiklikul Õppekaval baseeruvat õpisisu liigendust. Antud liigenduste eesmärk on hõlmata kõiki aineid. Sarnaseid liigendusi on loodud ka lähtudes ühe konkreetse aine vajadustest (näiteks matemaatika taksonoomia http://people.uncw.edu/hermanr/MathTax/Taxonomy0405.pdf). 

Alternatiivse meetodina vaatleme tavakasutajate poolt loodavat õpiobjektide klassifikatsiooni – folksonoomiat.


Haridus- ja Noorteamet