Leheküljed

Metaandmete esitamine

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

, , ,


Kasutajad sisestavad metaandmeid spetsiaalsete ekraanivormide vahendusel, kuid erinevad õpikeskkonnad edastavad metaandmeid XML formaadis. Tavakasutaja ei pea ennast selle formaadiga kursis hoidma, kuid antud kursuse raames on siiski eesmärk anda ülevaade metaandmete esitusviisist.

Alljärgnevalt on esitatud ühe õpiobjekti jaoks valitud metaandmed ülevaatliku tabelina ning XML-formaadis.

Näidisõppematerjali metaandmed

Nr

Elemendi nimi

Elemendi väärtus

1

general

 

1.1

identifier

2033521

1.2

title

Nooldiagrammi animatsioon

1.4

language

ee

1.6

keyword

nool
nooldiagramm
projekti kestus
sündmuste hiliseim toimumisaeg
kriitiline tee

2

lifecycle

 

2.3

contribute

 

2.3.1

role

Author

2.3.2

centity

Martin Sillaots

2.3.3

date

2002-01-01

5

educational

 

5.1

interactivitytype

Expositive (passiivne)

5.2

learningresourcetype

Simulation (animatsiooni tüüp puudub lubatud sõnastikus)

5.6

context

University First Cycle (1. kursus)

5.8

difficulty

Medium

7

relation

 

7.1

kind

IsPartOf

7.2

resource

 

7.2.1

identifier

2033520

9

classification

 

9.1

purpose

discipline

9.2

taxonpath

 

9.2.1

source

PMI

9.2.2

taxon

 

9.2.2.1

id

F3

9.2.2.2

entry

Projekti Planeerimise faas

9

classification

 

9.1

purpose

discipline

9.2

taxonpath

 

9.2.1

source

PMI

9.2.2

taxon

 

9.2.2.1

id

J2

9.2.2.2

entry

Ajajuhtimine


Haridus- ja Noorteamet