Leheküljed

  1. katseta õppematerjalide otsimist Koolielu2, LeMill ja LRE portaalides.
  2. registreeru vähemalt ühe portaali kasutajaks (võid registreeruda ka kõigi kasutajaks).
  3. moodusta leitud materjalidest kollektsioon või kogumik.
  4. kui portaal seda võimaldab (Koolielu ja LeMill võimaldavad), siis lisa kogumikku lühike kirjeldus, mis põhimõtte alusel see kollektsioon loodi.
  5. avalda viide  oma kollektsioonile ja lühitutvustus LOR kogukonna foorumis 2. ülesande vastusena.
Kui kogumiku loomisel on kasutatud LRE tage, siis tuleb vastusesse trükkida see tag (võtmesõna).
Kui te teate veel mõnda repositooriumi või portaali, mis võimaldavad õppematerjalidest kogumike või kollektsioonide loomist ning nende esitamist registreerimata kasutajale, võite neid antud ülesande sooritamiseks kasutada ja tutvustada.
Haridus- ja Noorteamet