Leheküljed

Repositooriumide näited

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt Kommentaarid (1)

,Järgnevalt tutvustatakse kolme erinevat haridusportaali, mille üheks osaks on õpiobjektide repositoorium. nendeks näideteks on:
  1. Koolielu2 - http://koolitaja.eenet.ee - Tiigrihüppe Sihtasutuse haridusportaal üldhariduskoolidele
  2. LeMill - http://lemill.net - üleeuroopaline portaal koostöös õppematerjalide loomiseks
  3. LRE - http://lreforschools.eun.org - üleeuroopaline portaal üldhariduskoolide õppematerjalide vahendamiseks
Seda laadi porteele on maailmas väga palju. Kui selle materjali lugeja teab mõnda huvitavat näidet, siis viite ja lühikese tutvustuse võib avaldada käesoleva lehe kommentaarides.Haridus- ja Noorteamet