Leheküljed

Repositooriumide näited

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt Kommentaarid (1)

,Järgnevalt tutvustatakse kolme erinevat haridusportaali, mille üheks osaks on õpiobjektide repositoorium. nendeks näideteks on:
  1. Koolielu2 - http://koolitaja.eenet.ee - Tiigrihüppe Sihtasutuse haridusportaal üldhariduskoolidele
  2. LeMill - http://lemill.net - üleeuroopaline portaal koostöös õppematerjalide loomiseks
  3. LRE - http://lreforschools.eun.org - üleeuroopaline portaal üldhariduskoolide õppematerjalide vahendamiseks
Seda laadi porteele on maailmas väga palju. Kui selle materjali lugeja teab mõnda huvitavat näidet, siis viite ja lühikese tutvustuse võib avaldada käesoleva lehe kommentaarides.Harno logo