Leheküljed

Ülesanne - materjali avaldamine repositooriumis

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

, ,

Avalda repositooriumis üks õppematerjal. Materjaliks võib olla sinu või mõne teise autori poolt loodud õpiobjekt. Repositooriumiks võib olla näiteks Koolielu2, LeMill või mõni sinu poolt leitud keskkond. Tähtis on see, et keskkond võimaldaks sisestada metaandmeid (lihtsalt faili üleslaadimisest ei piisa).

Avalda viide sinu poolt loodud materjali kirjeldusele kursuse foorumis vastava vestlustema vastusena. Kommenteeri lühidalt, millised keskkonna poolt küsitud metaandmed olid sinu meelest vajalikud, mis üleliigsed ja mis on sinu arvates puudu. Võrrelge oma vajadusi IMS LOM või LRE LOM spetsifikatsioonidega. Hinnake, millised teie jaoks olulised andmed (andmeväljad, fikseeritud sõnavara) on olemas, millised puuduvad.

Haridus- ja Noorteamet