Leheküljed

Eesti üldhariduskoolide riiklik õppekava

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

, ,

Kuna rahvusvaheline süstemaatiline liigendus on liiga üldsõnaline, siis Tiigrihüppe Sihtasutuse eestvedamisel loodi õppematerjalide klassifikatsioon mis on kooskõlas Eesti üldhariduskoolide riikliku õppekavaga (http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=174787. Eesmärgiks oli luua õpematerjalide sisuline liigendus, mis võimaldab õpetajatel õppematerjale võimalikult kiiresti leida. Liigenduse loomisel jääti kõrvale õpieesmärgid ning õpitegevused ning keskenduti õpisisule. Selle tulemusel tekkis hierarhiline liigendus järgmistest tasemetest:

  1. tase – aine nimi
  2. tase – kooliaste
  3. tase – õpisisu
  4. tase – õpisisu teema
  5. tase – õpisisu alamteema

Mainitud liigendus võeti kasutusele Koolielu uue versiooni arendamisel. Sellega võib tutvuda aadressil: http://koolitaja.eenet.ee/pg/waramu/. Klõpsides konkreetse aine nime peal esitatakse õppekava detailsemad teemad ning filtreeritakse õppematerjale vastavalt nende seotusele õppekavaga.

Näide koolielu materjalidest mis on seotud Bioloogia 3. kooliastme õppekavaga, taimede õpisisuga.

Lisaks õppematerjalide süstematiseerimisele ja leidmise lihtsustamisele oli õppemematerjalide sidumisel õppekavaga ka teine eesmärk - saada ülevaade, mis teemades mis tüüpi õppematerjale on loodud. Ülevaate sellest uuringust annab esitlus http://koolitaja.eenet.ee/pg/file/martinsillaots/read/7379/ppematerjalide-kaardistamine.


Haridus- ja Noorteamet