Leheküljed

LeMill

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

, ,

LeMill (http://lemill.net/) on Euroopa Liidu 6. raamprogrammi projekti CALIBRATE raames valminud õppematerjalide loomise rahvusvaheline keskkond. LeMil-i esmaseks sihtgrupiks on Euroopa üldhariduskoolide õpetajad, kuid keskkond sobib õppematerjalide loomiseks kõigile haridustasemetele. Eestist osales LeMill keskkonna loomises Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia Keskus. Keskkonna nimetus tuleb ingliskeelsetest sõnadest "learning mill", mille eestikeelne tõlge on "õpiveski". Hetkel on LeMillis ... registreerunud kasutajat ja 7230 õppematerjali (neist eesti keelseid 1327). Portaali kasutajaliides on tõlgitud 13 keelde.

LeMill koosneb järgmistest sektsioonidest:

 1. Materjalid
 2. Meetodid
 3. Vahendid
 4. Kogukonnad

Põhjalikumalt saab LeMillist lugeda Hans Põldoja poolt loodud tutvustavatest materjalidest, mis asuvad aadressil http://lemill.net/community/people/Hans/collections/lemill-kasutusjuhend. 

Lemill kogumik, mille eesmärk on tutvustada ja õpetada kasutama LeMill-i (LeMill kogumikke on võimalik embedida veebidokumentidesse)

LeMill-i kõige olulisem eesmärk on õppematerjalide koostöös loomine – kõik õppematerjalid on registreerunud kasutajate poolt muudetavad ja täiendatavad. Materjalidega seotud litsents lubab nende muutmist ja taaskasutamist. Teisalt sobib keskkond lihtsalt ka õppematerjalide levitamiseks – sisaldab funktsionaalsust välistele õppematerjalidele viitamiseks ning nende metaandmete kirjeldamiseks. LeMill ei ole õpiobjektide repositoorium, kuid see sisaldab repositooriumidele omaseid fuktsioone (materjalide säilitamiseks on metaandmete baas ja andmed selles on kooskõlas LOM standardiga).

Käesolevas peatükis keskendume õppematerjalide otsimisele ja nende põhjal kogumiku loomisele.

LeMill võimaldab õppematerjale otsida:

 1. lihtotsingu ja täpsustatud otsingu alusel
 2. sirvides materjale võtmesõnade pilvedes.


Otsimine

Lihtsaim viis materjale otsida, on tükkida otsitav termin portaali avalehel asuvasse (või kui on sisenetud juba mõnda sektsiooni, siis ülamenüüs asuvasse) otsingulahtrisse. Tulemuseks on kõik materjalid, mille pealkirjas või võtmesõnades otsitav sõna leidus. Need võivad olla mahukad materjalide kogumikud või väikesed joonised ning videod. Leitakse üles ka kõik foorumi postitused ja kasutajad, kelle profiilis seda sõna mainitakse. Seetõttu on otsingu tulemus pisut laialivalguv ja see vajab täpsustamist.

LeMill-i lihtotsingu tulemus.


Detailne otsing

Peale lihtotsingu sooritamist on võimalik kitsendada otsingu tulemust klõpsides lingil “Advanced Search”. Siis on võimalik objekte otsida järgmiste parameetrite järgi:

 1. märksõnad
 2. pealkirjas asuvad sõnad
 3. salvestamise aeg
 4. õppematerjali tüüp
 5. illustratsioonid
 6. kasutajad
 7. autor (paraku tuleb teada konkreetse autori LeMill kasutajanime)
 8. dokumendi staatus


Sirvimine

Sirvimise aluseks on erinevad metaandmed, mida materjali avaldajad (enamasti autorid) on nende kirjeldustes kasutanud:

 1. materjali keel
 2. pealkiri
 3. õppeaine
 4. sihtgrupi vanus
 5. võtmesõnad

Need valikud avanevad, kui LeMillis klikkida sektsioonil “Materjalid”. Kõige mõistlikum on alustada materjalide sirvimist ainete järgi, sest võtmesõnade sektsioon on eesti kasutajale pisut arusaamatuks muutunud :). 

LeMill-i ainepilv

Huvipakkuva materjali avamiseks tuleb klõpsid selle pealkirjal või ikoonil. Enamasti on õppematerjal loodud kasutades LeMill malle ja õppematerjal asub samas portaalis. Teisalt võib olla tegemist ka viitega välisele õppematerjalile ja LeMilli on salvestatud vaid materjali metaandmed. Kui materjal on vajalik edaspidiseks kasutamisel, siis võib selle lisada kogumikku. Kogumikke saab luua registreerunud ja sisseloginud kasutaja.

LeMill-i õppematerjali metaandmed

Põhjalikumalt võib õppematerjalide sirvimisega tutvuda Hans Põldoja materjalidest http://lemill.net/content/webpages/oppematerjalide-sirvimine. 


Kogumikud

Ühelt poolt võib kogumikku kasutada, et leida kiirelt üles materjalid, mis äratasid huvi mingil põhjusel. Teisalt võib nende abil ehitada üles tunde (näiteks http://lemill.net/community/people/martinsillaots/collections/konkurents) või terve kursuse (näiteks: http://lemill.net/community/people/martinsillaots/collections/projektijuhtimine. LeMill-i disainerid on kogumike funktsionaalsust arendades pidanud silmas siiski pisut teistsugust eesmärki – ühendada omavahel õppematerjalid, tegevused ja töövahendid (näiteks: http://lemill.net/community/people/martinsillaots/collections/photoshop. Kogumikule saab lisada ka õpiloo – lühikese kirjelduse, kuidas kogumikku õppetöös kasutada või mis eesmärgil see on loodud.

LeMill-i kogumike on võimalik laadida ka oma arvutisse HTML või SCORM formaadis. SCORM formaadis loodud kogumikku saab omakorda laadida üles õpihaldussüsteemidesse nagi näiteks Moodle.

Kogumike loomisest täpsemalt võite lugeda Hans Põldoja poolt loodud materjalist: http://lemill.net/content/webpages/kogumikud-ja-opilood. Kogumikke säilitatakse kasutaja profiilis portfoolio sektsioonis.


Haridus- ja Noorteamet