Leheküljed

Folksonoomia

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

,

Taksonoomiad on enamasti väga mahukad ning jäigad – nad üritavad kajastada kõiki antud valdkonna teemasid ja kasutajad ei saa muuta liigenduse struktuuri. Seetõttu on nende kasutamine pisut ebamugav. Tänapäeval hakanud levima alternatiivne õpiobjektide süstematiseerimise viis, mille loojateks on tavakasutajad ise. Õpiobjektide sisu kirjeldamiseks ja nende süstematiseerimiseks kasutatakse võtmesõnu. Nendest sõnadest tekivad võtmesõnade pilved, mis kirjeldavad nii õpiobjekti sisu (erinevate kasutajate poolt loodud ühine pilv) kui ka kogu ainevaldkonna sisu (erinevate õpiobjektide poolt loodud pilv). Selliseid kasutajate poolt loodid kirjeldusi nimetatakse folksonoomiateks. 

Võtmesõnade abil materjalide sisu kirjeldamine on väga levinud sotsiaalse tarkvara keskkondades nagu näiteks Flickr, Youtube, DelIcioUs jne. Ühelt poolt on võimalik võtmesõnade abil otsida erinevate kasutajate avaldatud materjale. Teiselt poolt loovad kasutajad ühiselt ühele materjalile selle sisu kirjeldava võtmesõnade pilve. Kolmandaks võib tekkida ka võtmesõnade pilv, mis kirjeldab ühe kasutaja huve.

Võtmesõnade abil on hakatud kirjeldama ka õpiobjekte repositooriumides. Metaandmete standardi poolt määratud võtmesõnade väli sobib selleks väga hästi. Enamasti on kasutajatel lihtsam panna kirja üksikud materjali sisu kirjeldavaid võtmesõnu, selle asemel et siduda see konkreetse punktiga hierarhilises ja mahukas taksonoomias. Mõned repositooriuid ja haridusportaalid võimaldavad õppematerjale märkida oma lemmikuteks ning kirjeldada lemmikut võtmesõnadega. Kui sama õpiobjekti on lemmikuks märkinud ja võtmesõnadega kirjeldanud rohkem kui üks kasutaja, tekib õpiobjekti ühine märksõnade pilv, kus sagedamini mainitud võtmesõnad on esiletõstetud. 

Sellist võimalust pakub näiteks üle-Euroopaline LRE-portaal (http://lreforschools.eun.org/. Vasakpoolne menüü “Find by tags” näitab kõige sagedamini kasutatud võtmesõnu. Konkreetsel märksõnal klikkides filtreeritakse välja õppematerjalid, mida selle sõnaga kirjeldati. Portaal on oaliselt tõlgitud ka eesti keelde. Eesti märksõnade vaatamiseks tuleb esitada kõik võtmesõnad “See more tags” ning filtreerida võtmesõnade pilve keele järgi “Other languages”.

Ühe konkreetse õppematerjali võtmesõnu võib vaadata näiteks portaali avalehelt sektsioonist “most bookmarked” (Enim märgitud). Esitatakse õppematerjalide loetelu vastavalt võtmesõnade arvule. Kasutajate poolt loodud võtmesõnad on õppematerjali lühikirjelduses (märksõnad, tags).

Kasutaja personaalse märksõnapilve vaatamiseks tuleb registreeruda portaali kasutajaks, märkida materjal lemmikuks ning avada sektsioon “Minu lemmikud” (My bookmarks).

Folksonoomia puuduseks on peetud tulemuse kehva kvaliteeti. Tihti ei oska kasutajad materjali sisu kirjeldada üksikute võtmesõnade kaudu või on kirjeldus liiga üldine. Antud meetodi kasutegur suureneb, kui ühte materjali kirjeldab mitu inimest. Sellisel juhul esitatakse vaid kõige sagedamini kasutatud võtmesõnad ja harvemini kasutatud sõnad varjatakse. Seda nimetatakse “pika saba” fenomeniks.

Pika saba fenomeni näiteks on toodud võtmesõnad, mida erinevad inimesed on kasutanud LeMill portaali kirjeldamiseks http://del.icio.us keskkonnas. Võtmesõnu on palju, kuid enamus neist leiab kasutamist harva. Vaid 2-3 võtmesõna on leidnud massilist kasutust.


Haridus- ja Noorteamet