Leheküljed

Mahukates klassifikaatorites õppematerjalide lehitsemine ei ole sugugi mugav ülesanne. Tihti puudub kasutajal ülevaade ainevaldkonnast ja ta võib kergesti eksida erinevate tasemete ning teemade vahel. Temaatilistes liigendustes orienteerumise kergendamiseks on loodud erinevaid visuaalseid kasutajaliideseid. Näiteks Koolielu õpematerjalide hierarhiline liigendus kuvab võtmesõnade pilve laadse vaate. Mõnedes repositooriumides esitatakse klassifikaatorid liigendatud loeteludena jne. Erinevaid võimalusi folksonoomiate ja taksonoomiate atraktiivsemaks esitamiseks kirjeldab ajakirjas A&A avaldatud artikkel (http://koolitaja.eenet.ee/pg/file/martinsillaots/read/7380/visualiseerimine-artikkel) ning selle põhjal loodu esitlus (http://koolitaja.eenet.ee/pg/file/martinsillaots/read/7381/visualiseerimine-esitlus. Repositooriumide arengu uus trend on muutuda andmebaasis stiilis üles ehitatud infosüsteemidest intuitiivselt kasutatavateks visuaalselt atratiivseteks keskkondadeks.

Huvitavaid rakendusi on loodud etteantud tekstide põhjal võtmesõna pilvede genereerimiseks:

  1. Tagcroud - http://http://tagcrowd.com/ 
  2. Wordle - http://http://www.wordle.net/

Sõnade suurus pilves sõltub nende mainimise sagedusest tekstis. Sidesõnad on võimalik kanda nõndanimetatud “musta nimekirja” ja neid pilvest kõrvaldada. Tõenäoliselt kirjeldab kõige sagedamini mainitud sõna kõige paremini antud teksti sisu. Paraku see ei pruugi nii olla. Võtmesõnade pilve kirjeldusvõime on suures sõltuvuses teksti sisust ja iseloomust. Näiteks luuletuste või laulutekstide põhjal genereeritud võtmesõnade pilv ei pruugi sugugi edasi anda nende sisu. Siiski võib antud vahendeid kasutada teksti seisukohast olulisemate võtmesõnade tuvastamiseks. Ja lõpetuseks on tulemus lihtsalt visuaalselt nauditav alternatiivne viis informatsiooni esitamiseks.

Käesoleva kursuse õppematerjali tekstidest Wordle abil loodud märksõnade pilv. Kuna rakendus ei toeta eesti keelt, siis mõningaid teksti sisu seisukohast ebaolulisi sõnu ei õnnestu vältida.


Haridus- ja Noorteamet