Leheküljed

LRE LOM elemendid

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

, , ,

LRE LOM määratleb lühikese loetelu andmetest, mis on õpiobjekti kirjeldamisel kohustuslikud ning natuke pikema loetelu andmetest, mille kajastamine on soovitav, et õpiobjektide sisu oleks piisavalt kirjeldatud ning nad oleksid kergesti leitavad. Sulgudes on kirjas, millise andmeväljaga on see kooskõlas IEEE LOM standardis.

LRE LOM kohustuslikud elemendid on:

 1. Identifikaator – unikaalne kood, mis võimaldab õppematerjale tuvastada (LOM1.1 general.identifier). 
 2. Keel – õppematerjali keel (LOM1.4 general.language)
 3. Asukoht – viide õppematerjalile (LOM4.3 tecnical.location)
 4. Õpiobjekti tüüp – fikseeritud sõnavaral põhinev materjali formaati ja kasutamist kirjeldav klassifikaator (LOM5.2 educational.learningresourcetype)
 5. Autoriõigused – litsentsi tüüp, enamasti soovitatakse Creative Commons litsentside kasutamist (LOM6.3 rights.description)

LRE LOM soovituslikud elemendid on:

 1. Pealkiri – vabas vormis tekst (LOM1.2 general.title)
 2. Lühikirjeldus – vabas vormis pikem tekst (LOM1.5 general.description)
 3. Võtmesõnad – vabas vormis komaga teineteisest eraldatud üksikud sõnad (LOM1.6 general.keywords)
 4. Autor – panuse tüüp ja panustaja nimi, enamasti õpiobjekti autor (LOM2.3 lifecycle.contribute)
 5. Metaandmete keel – mis keeles on õpiobjekti kirjeldavad metaandmed (LOM3.4 metametadata.language)
 6. Sihtgrupp – fikseeritud sõnavaraga sihtgruppide loetelu (LOM5.5 educational.intendedenduserrolle)
 7. Õpikontekst – fikseeritud sõnavaraga loetelu haridustegevuse tasemetest (LOM5.6 educational.context)
 8. Sihtgrupi vanusepiirid – õpiobjekti sihtgrupi vanusevahemik (LOM5.7 educational.typicalagerange)
 9. Klassifikatsioon – (LOM9 classification)

Mõned mainitud andmetest säilitatakse mitmes erinevas andmeväljas. Näiteks õppematerjali litsentsi informatsioon eitatakse kolme kirjena – kas õppematerjal on tasuline, kas õppematerjali õigused on kaitstud ning milline on litsents? Enamus metaandmeid on keelest sõltumatud. Vaid õppematerjali pealkiri, sisukirjeldus ja võtmesõnad on keelest sõltuvad. Ülejäänud metaandmed peavad vastama etteantud standardile või sõnavarale.

Haridus- ja Noorteamet