Leheküljed

Metaandmete kogumine

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

, ,


Teine võimalus repositooriumide vaheliseks infovahetuseks on metaandmete kogumine (Harvesting). See eeldab tsentraalse andmebaasi olemasolu, kuhu aeg ajalt erinevatest repositooriumidest metaandmeid kopeeritakse. Metaandmeid korjatakse perioodiliselt. Näiteks kord nädalas. Seetõttu ei pruugi andmed tsentraalses andmebaasis olla kõige värskemad. Selline vaheandmebaas muudab materjalide otsimise siiski palju kiiremaks, sest otsingu käigus ei pöörduta erinevate andmebaaside poole. Ka on võimalik otsida materjalide metaandmeid, kui repositoorium, milles esialgsed andmed asusid, on off-line. Juhul, kui samas serveris asuvad ka õpiobjektid ise, siis nende sisu muidugi vaadata ei saa. Andmete perioodilise kogumise käigus ei kopeerita üle kõiki andmeid vaid salvestatakse ainult uued kirjed ning uuendatakse muudetud andmed. Metaandmete kogumise aluseks on enamasti nende salvestamise või muutmise kuupäev.

Standard, mis võimaldab metaandmete kogumist on OAI-MHP - Open Arhive Iniciative Metadata Harvesting Protocol. Selle standardi alusel määrtakse HTTP päringud, mis on vajalikud metaandmete kohaletoimetamiseks. Repositooriumil peab olema määratletud aadress, mille kaudu metaandmete koondbaas saab metaandmeid pärida. Andmed repositooriumist koondbaasi edastatakse XML formaadis. OAI-MHP oli algselt mõeldud Dublin Core spetsifikatsioonile vastavate metaandmete edastamiseks, kuid metaandmete formaat pole piiratud. 

Metaandmete kogumise tehnoloogiat kasutatakse FIRE/LRE (Learning Resource Excange http://fire.eun.org/) repositooriumide võrgustikus. Konkreetne rakendus on arendatud Leuven-i ülikooli poolt (http://ariadne.cs.kuleuven.be/lomi/index.php?title=Harvesting_LOM). Põhjalikumalt võib OAI-MHP-st lugeda dokumendist “The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting”, mis asub aadressil http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html.


Haridus- ja Noorteamet