Leheküljed

LRE LOM

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

, , ,

LRE (Learning Resource Exchange) on keskkond Euroopa üldhariduskoolidele orienteeritud õppematerjalide vahendamiseks. Tegemist on infosüsteemiga, mis otsib õppematerjale 25-st erinevast repositooriumist ja teeb need lõppkasutajale kättesaadavaks LRE portaali vahendusel - http://lreforschools.eun.org/. Et erinevates riikides asuvad repositooriumid oskaksid omavahel suhelda, lepiti kokku ühises metaandmete esituses. Selleks koostati LOM edasiarendus – LOM Application profile, mis kirjeldab kohustuslikud andmeväljad ning fikseerib andmeväljades kasutatava sõnavara. Põhjalikumalt saab nende reeglitega tutvuda aadressil http://fire.eun.org/LREMAPv4p0.pdf. Alljärgnevalt lühikokkuvõte sellest dokumendist.

Haridus- ja Noorteamet