Leheküljed

LRE

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

, ,


LRE (Learning Resource Echange http://lreforschools.eun.org/) on õppematerjalide vahendamise portaal. Tegemist on üleeuroopalise metaandmete baasi kasutajaliidesega. Sellesse baasi on 25 repositooriumist (nende hulgas ka Eesti Tiigrihüppe Sihtasutuse repositoorium) harvesting tehnoloogia abil kogutud umbes 40 000 õppematerjali ja 100 000 meediaelementi. 

LRE portaali avaleht


Materjalide otsimine

Portaali vasakpoolne paneel sisaldab võimalusi materjalide otsimiseks. Paneeli ülaosas on 3 otsingulahtrit.

Materjale võib otsida võtmesõnade järgi trükkides need lahtrisse „otsi materjale“ (find resources). Vajadusel võib otsingu tulemusi täpsustada materjalide keele või õppeaine järgi.

Materjale võib otsida ka lehitsemise (browse) teel klõpsides terminil märksõna pilves või sisestades sõnu lahtrisse „otsi märksõna“ (jump to tag). Märksõnade pilve laiendamiseks võid klikkida lingil „näita rohkem märksõnu“.

Klõpsides aine nimetusel sektsioonis „otsi aine järgi“.

Terminite suurus märksõnade pilves on kooskõlas nende kasutamissagedusega. Rahvusvaheliselt kasutatav (travel well) sektsioon sisaldab materjale, mida LRE portaali kasutajad on pidanud sobivaks kasutada õppetöös erinevates riikides ja keeltes.

Portaal sisaldab ka palju juhiseid kuidas portaali kasutada või kuidas rakendada portaalist leitud materjale. Näiteks materjalide otsimist tutvustav video asub aadressil http://lreforschools.eun.org/LRE-Portal/Index.iface?rvn=1


Lemmikud

LRE ei võimalda kasutajal materjale kogumikesse köita. On piirdutud vaid lemmikute funktsiooniga. Seetõttu õpiühikuid, kus õppematerjalid mingi põhimõtte järgi järjestatud on, luua ei saa. Teisalt saavad kasutajad kirjeldada oma lemmikuid võtmesõnadega. Need võtmesõnad on nähtavad ka teistele kasutajatele. Unikaalsete (näiteks kasutaja nimi koos mingi täiendava sõnaga) võtmesõnade abil võib grupeerida ja levitada õppematerjale. 

LRE kasutaja lemmikud


Vaata video materjalide lemmikuteks märkimisest: http://lreforschools.eun.org/LRE-Portal/Index.iface?rvn=1.


Materjalide päritolu

Ligikaudu 40 000 õppematerjali ja 100 000 meediaelementi on LRE portaalis tänu järgmistele partneritele: 

16 haridusministeeriumi -Austria, Belgia (flaamikeelne kogukond), Eesti, Hispaania, Iirimaa, Island, Itaalia, Kataloonia (Hispaania), Leedu, Poola, Rootsi, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Ungari.

European Schoolnet ja Leuveni Katoliiklik Ülikool (ARIADNE)

Kommertsettevõtted nagu Cambridge-Hitachi Suurbritannia ja Skolavefurinn Islandilt.

Mitmed organisatsioonid peavad LRE portaaliga läbirääkimisi, et saada assotsieerunud partneriteks. Nende eesmärk on levitada oma õppematerjale LRE portaali vahendusel. Üks esimesi assotsieerunud partneritest on OER Commons USA-st. Teistest liitumistest teavitatakse edaspidi.


Autoriõigused

Enamus LRE portaali materjalide autoriõigused on kooskõlas Creative Commons (CC) litsentsidega. CC on rahvusvaheliselt tunnustatud juhis, mis võimaldab kirjeldada autori õigusi kõikide õiguste kaitsmisest (copyright) kuni kõikidest õigustest loobumiseni (public domain). CC litsentside sisu on kerge mõista. CC kodulehekülg sisaldab ka juhendeid ja näiteid, kuidas litsentse rakendada.

Palun lugege tähelepanelikult LRE portaali õppematerjalide ja meediaelementide autoriõiguste tingimusi. Need tingimused täpsustavad, kas teil on lubatud kohendada või muuta materjalide sisu. Mõnede materjalide puhul on muudatused keelatud (No Derivative Works), ehk neid võib levitada, esitada ja kasutada, aga nende põhjal ei tohi teha uusi materjale.

Külastage Creative Commons veebilehekülge, et tutvuda erinevate litsentsitüüpidega.

Haridus- ja Noorteamet