Leheküljed

Repositooriumide halduskeskkonnad

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

Kuna halduskeskkondi on nii palju, siis mis tingimuste alusel valik teha. Lähtutud on HTK projektide vajadustest. 

Tingimused

  1. avatud lähtekoodiga
  2. haridustehnoloogia standarditega ühilduv (LOM, CP, …)
  3. web service ühendusi kasutav (SQI, OAI-PHM, …)

Näited

  1. MINOR – http://minor.sourceforge.net 
  2. SCAM-Nimble - http://project.iml.umu.se/projects/scam-nimble 
  3. TLU Waramu – http://trac.htk.tlu.ee/waramu 
Haridus- ja Noorteamet