MINOR

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

,

MINOR (Minor Is Not an Object Repository) on European Schoolnet-i polt eMapps projekti raames loodud avatud lähtekoodil põhinev õppematerjalide repositoorium, mis võimaldab säilitada nii õpiobjekte kui ka nende õppematerjale. MINOR-i eripäraks on see, et sellele on juba sisse ehitatud liides suhtluseks rahvusvahelise repositooriumide võrgustikuga FIRE. Ühendus on loodud läbi SQI (Simple Querry Interface) veebiliidese. Metaandmed on kooskõlas LRE LOM spetsifikatsiooniga. Registreerunud kasutajad saavad avaldada õppematerjale. Nende avaldamise peab heaks kiitma repositooriumi moderaator. Materjalide avaldamisel tuleb valida üks Creative Commons-i litsentsidest. MINOR-i puuduseks võib pidada seda, et metaandmete hulk, mida selles kirjeldada saab, on minimaalne. Põhjalikumalt võib MINOR-iga tutvuda aadressil http://minor.sourceforge.net/MinorRequirements.pdf. Kes on huvitatud MINOR-il põhineva repositooriumi loomisest, võivad selle haldustarkvara laadida alla aadressilt http://sourceforge.net/projects/minor/.

Haridus- ja Noorteamet