Leheküljed

Ülesanne - huvi ja eesmärk

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

, , ,

Palun registreeruge Koolielu portaali kasutajaks ning täitke oma kasutajaprofiil. Liituge LOR kogukonnaga. Tutvuge kursuse ainekavaga (http://koolitaja.eenet.ee/pg/pages/view/4456/, ajakavaga (http://koolitaja.eenet.ee/pg/pages/view/4457/) ja sissejuhatusega (http://koolitaja.eenet.ee/pg/pages/view/4458/. Postitage 1. ülesande aruteluteemale (http://koolitaja.eenet.ee/mod/groups/topicposts.php?topic=4459&group_guid=4441) kommentaar, kus tutvustate lühidalt oma huvi repositooriumide kursuse vastu ning püstitate enesele eesmärgi, mida soovite täita kursuse jooksul. Enesetutvustus ja eesmärgi kirjeldus võib olla salvestatud ka kusagil mujal (näiteks LOR kogukonna failides või teie isiklikul veebilehel või blogis). Sellisel juhul postitage antu teema kommentaariks viide teie materjali asukohale.

Haridus- ja Noorteamet