Leheküljed

LRE Thesaurus

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

, , ,


LRE Thesaurus (http://www.xplora.org/ww/en/pub/insight/interoperability/learning_resource_exchange/metadata.htm) on European Schoolnet-i poolt CLEBRATE projekti raames loodud temaatiline liigendus. Hierarhia eesmärk on luua kõige üldisemal tasemel õppeainete ja õppimisega seotud teemade liigendus, mis sobib võrdselt hästi kasutamiseks kõikides Euroopa riikides. Sisuliselt seatakse konkreetse teemaga vastavusse üks arvkood. Kõik teemad on tõlgitud erinevatesse keeltesse. Repositooriumides salvestatakse teemaga seotud kood. Selle sisuline tähendus esitatakse vaid kasutajaliidese tasemel. LRE Thesauruse kasutamine võimaldab metaandmeid automaatselt tõlkida. Tänaseks on LRE Thesaurust edasi arendatud ja tõlgitud 16 keelde (seal hulgas ka eesti keelde). 

LRE taksonoomiaga võib tutvuda aadressil http://lre-thesaurus.eun.org/. Alustuseks on soovitav valida liigenduse keel ja klõpsida nupul Select keywords ning tutvuda süstemaatilise liigendusega sirvimise teel. Näiteks “bioloogia” ainele vastava koodi leidmiseks tuleb avada Hariduse sisu – Matemaatika ja loodusteadused – teadused – loodusteadused – bioloogiateadused ning klikkida sõnal bioloogia. Valiku teostamiseks tuleb vajutada linki “Done”. Valiku puhastamiseks linki “Clare”. Bioloogia kood LRE tesauruse järgi on 144.

Sellisel moel repositooriumide tavakasutajad muidugi õppematerjale ei süstematiseeri. Pigem on antud rakendus mõeldud repositooriumide ja haridusportaalide arendajatele LRE taksonoomia kasutusele võtmiseks oma infosüsteemides. 

LRE tesauruse puuduseks võib lugeda seda, et temaatiline liigendus jääb suhteliselt pinnapealseks – õpiobjekte saab siduda vaid üldiste ja mahukate teemadega. See on tingitud erinevate riikide haridussüsteemide ning õppekavade erinevusest. Kõigile ühiselt sobivat detailset liigendust ei ole võimalik luua. Näiteks Eesti õpetajatele on sellisest liigendusest kasu vaid õpiobjekti ja aine vahelise seose loomiseks. Täpsemat kohta õppekavas ei ole võimalik määrata.


Haridus- ja Noorteamet