Leheküljed

IMS soovitused

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

, , ,

Milliseid metaandmeid õpiobjektide iseloomustamiseks kasutada, otsustab materjalide avaldaja. IMS soovitab kasutada järgmisi elemente:

 1. general.language - õppematerjali keel;
 2. general.aggregationlevel - õpiobjekti keerukuse tase (1=puhas tekst, 2=illustreeritud tekst, …);
 3. technical.format - õpiobjekti andmetüüp (mpg, txt, …);
 4. http://technical.requirement.name - õpiobjekti vaatamiseks vajaliku vahendi nimi (IE, …);
 5. educational.learningresourcetype - õpiobjekti tüüp (Narrative Text, Exercise, …);
 6. educational.context - õpiobjekti kasutuskeskkond (Higher Education, …);
 7. educational.interactivitytype - (Active, Expositive, Mixed, Undefined);
 8. educational.interactivitylevel - (very low, … very high);
 9. educational.intendedenduserrole - kasutajate sihtgrupp (Teacher, Leaner, Author, …);
 10. educational.difficulty - õppematerjali raskusaste (very easy, … very difficult);
 11. educational.typicallearningtime - õppematerjali läbimiseks kuluv aeg (01:30:00);
 12. classification.purpose [discipline] - liigitus valdkonna järgi;
 13. classification.purpose [Educational Objectives] - liigitus õpieesmärkide järgi.

Soovitused tuginevad IMS uurimustel ja kogemustel. Eelpool loetletud õpiobjektide metaandmete esitamist peetakse heaks tavaks. Need peaksid võrdselt hästi sobima sõltumata sellest, mis valdkonna õpiobjektidega on tegemist. Soovituste eesmärk on juurutada metaandmete sarnast kasutamist erinevates organisatsioonides. Üritatakse vältida "kodukootud" liigituste loomist. IMS metaandmeid on ka kritiseeritud, kuna elementide kirjeldamiseks mõeldud valikud on piiratud. Näiteks on mõnede arvates interaktiivsuse tüüpe liiga vähe. Ebapiisav on ka õpiobjekti tüüpide loetelu. Näiteks pole võimalik kirjeldada õpiobjekti tüüp “Näide". Kindlasti võib tekkida erinevatel kasutajatel teisigi probleeme.

Haridus- ja Noorteamet