Leheküljed

Waramu

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

,

Waramu on Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia Keskuse poolt arendatud õpiobjektide repositooriumi haldussüsteem. See on loodud üle-Euroopaliste projektide Calibrate ja MELT raames. Edasiarendus on toimunud Koolielu2 projekti eesmärkide täitmiseks. See on avatud lähtekoodiga Javal baseeruv süsteem. Metaandmeid säilitatakse MY-SQL andmebaasis ja need on kooskõlas IEEE LOM ning Dublin Core spetsifikatsioonidega.

Repositoorium puhtal kujul on andmebaas, mis ei pea olema kasutaja silmale nähtav. See on vajalik vaid andmete säilitamiseks. Kasutajaliidese ja andmebaasi vaheliseks suhtluseks kasutatakse erinevaid veebiteenuseid. See võimaldab repositooriumi siduda erinevate portaalide ja keskkondadega. Waramule on teiste keskkondadega suhtlemiseks loodud SOAP veebiliides. Selles defineeritakse ära, milliseid sõnumeid ta oskav vastu võtta ja kuidas neid sõnumeid teistele rakendustele edastada. Põhjalikumalt võib Waramu veebiteenusega tutvuda aadressil http://trac.htk.tlu.ee/waramu/wiki/WaramuSoap või esitlusest http://www.slideshare.net/martinsillaots/wpi-1095500.

Waramu sisaldab veebiliideseid loomaks ühendust üle-Euroopaliste repositooriumide võrgustikega. Ühendatud otsingu jaoks on rakendatud SQI protokoll. Metaandmete kogumiseks OAI-MHP.

Levinuim meetod metaandmete vahendamiseks on OAI-MHP. Selleks on vaja, et repositooriumil on liides, mis oskab andmebaasi salvestatud andmeid esitada harvesterile sobivas formaadis - LOM andmed XML-formaadis. Metaandmete kogujale tuleb teada anda vaid selle liidese aadress. Näiteks  Waramu OAI-MHP aadress on http://ait.opetaja.ee/WaramuWeb/OAIHandler?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_lom. Harjumuspärase XML faili struktuuri nägemiseks on soovitav seda vaadata View Source režiimis. 

Põhjalikumalt võib Waramu dokumentatsiooniga tutvuda aadressil http://trac.htk.tlu.ee/waramu. Antud aadress viitab ka Waramu installeerimiseks vajalikele failidele. Üks näide Waramuga WS vahendusel suhtlevast kasutajaliidesest on MetaData Portaal aadressil http://ait.opetaja.ee/MetadataPortal. Waramu on integreeritud ka Koolielu2 sisse http://koolitaja.eenet.ee/pg/waramu (tegemist on siiski Waramu erinevate instantsidega, mitte ühe repositooriumi kahe erineva kasutajaliidese taga).


Haridus- ja Noorteamet