Ajalugu

Ettevõtte alustamine: Ülevaatamine

Ettevõtte alustamine

Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

• Virtuaalsed simulatsioonimängud:
a) TITANi kodulehekülg http://titan.ja.org
b) PIZZERIA kodulehekülg  http://www.pizzeria.ee
• Junior Achievement Eesti programmid http://www.ja.ee/index.php?page=129&
• Junior Achievement Eesti õpilasfirmade kodulehekülg http://www.ja.ee/opilasfirma
UUS! Tehnoloogiakooli kursused gümnaasiumi õpilastele: Toote arendus http://www.ttu.ee/kooliopilasele/tehnoloogiakool/gumnaasiumi-opilastele-2/avalikud-kursused/
• SENT - Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku http://www.sent.ee/
• Positiivse enesearegngu ajaveeb ettevõtlikule noorele. Inspratsiooni ja kire leidmine, raamatute kokkuvõtted, nõuandeid ettevõtlusega alustamiseks jpm http://www.inspiratsioon.ee
• Praktilisi nõuandeid äriidee leidmiseks jagab Indrek Maripuu http://www.maripuu.eu/praktiline-ettevotluskoolitus/, äriidee kirjutamise raamat
• Äriplaan ja finantsprognoosid tarkvara abil iPlanner http://www.iplanner.net/business-financial/online/start.aspx?country=ee
• Innove õppematerjal Ideest eduka ettevõtteni (pdf)
• Õpiobjekt Ettevõtlusteater I http://web.zone.ee/ettevotlusteater1/index.html
• Õpiobjekt Ettevõtlusteater II http://lvrkk.ee/kristiina/Diana_Tandru/ettevotlusteater/pijuhis.html
• Programm "Erasmus noortele Ettevõtjatele" http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=et
• Ettevõtluskonkursi Ajujaht veebilehekülg http://www.ajujaht.ee/ ja alustava ettevõtja töövihik (pdf)
• Garage 48 veebileht http://www.garage48.org/
• Äriideed tegevusala, huviala või elukutse järgi http://www.entrepreneur.com/businessideas
• Meetodid ideede genereerimiseks: http://www.creatingminds.org/tools/tools_ideation.htm
• Frantsiisivõimalused http://www.franchiseopportunities.com/, http://www.franchising.com/, http://www.franchise.org/
• 100 tasuta äriideed: http://www.stevepoland.com/100-web-start-up-business-ideas/
• Abimees rahaasjade korraldamisel http://www.minuraha.ee
• Stardirahastu Prototron http://tehnopol.ee/et/startup/prototron
• StartSmart rahvusvaheline ürituste sari http://www.start-smart.me/ on nüüd küll läbi, kuid kõik sarja üritused on järelvaadatavad StartSmart! Youtube kanalis
• Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koduleheküljel alustavale ettevõtjale:
a) http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale,
b) Alustava ettevõtte starditoetus http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-toetusvoimalused/starditoetus/ueldist
c) Alustava ettevõtja videokursused Kuidas alustada oma äri?: 2. Oma äri rajamine 3. Äriidee leidmine 4. Äriidee elujõulisuse analüüs 5. Meeskonna moodustamine 7. Äri planeerimine 8. Finantseerimise kaasamine 13. Ärinime, kaubamärgi ja kodulehe nime planeerimine
• KredEks veebilehet http://www.kredex.ee/ettevote/
• Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehekülg http://www.mkm.ee/videod
Video: 4. Kuidas saada ettevõtjaks
• Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor videoloengud https://www.eek.ee/index.php?pg=925
• Inspireerivad videointervjuud Eesti edukate ettevõtjatega http://intervjuu.eu/
• Ettevõtlussaade „Rada Vabaks!“ http://raadio1.ee/category/radavabaks/page/2/
1. Kui kuulen sõna „võimatu“, haistan head äriideed 2. Äriplaan pole kivisse raiutud 3. Pea pilvedes, aga jalad maas 4. Kus kasvab rahapuu? 6. Millal helistada juristile? 15. Äriõppetunnid õpilastelt 16. Arukas arvutipark
• Tark Investor OÜ kodulehekülg http://www.tarkinvestor.ee
• Eesti Kvaliteediühingu kodulehekülg http://www.eaq.ee
• Registrite ja Infosüsteemide Keskus http://www.rik.ee
• Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet - PRIA http://www.pria.ee
• Maaelu Edendamise Sihtasutus - MES http://www.mes.ee
• Loov Eesti, ettevõtlusega alustamine http://www.looveesti.ee/alusta-ettevotlusega.html
• Ettevõtlusinkubaatorid Eestis:
a) Tehnoloogiaettevõtte inkubaatorid teadusparkides: Tallinna Ettevõtlusinkubaator http://www.esa.ee, Tehnopol http://www.tehnopol.ee, Tartu Teaduspark http://www.teaduspark.ee/, Tartu Biotehnoloogia Park http://www.biopark.ee/?mid=51
b) Loomeettevõtete inkubaatorid: Tallinna Loomeinkubaatorid http://inkubaator.tallinn.ee/, Telliskivi Loomelinnak http://www.telliskivi.eu, Tartu Loomemajanduskeskus http://www.lmk.ee, Viljandimaa Loomeinkubaatorid http://www.loomeinkubaator.ee/, Loomekeskus Haapsalus ja Läänemaal http://www.loomekeskus.ee
c) Muude valdkondade kasvuettevõtete inkubaatorid: Tallinna Loomeinkubaatorid http://inkubaator.tallinn.ee/, Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse inkubaator http://www.eaglenest.ee/, Tartu sotsiaalse ettevõtluse inkubaator SEIKU http://seiku.ee/
• Maakondlike Arenduskeskuste Infosüsteem http://www.arenduskeskused.ee
• Tallinna linna veebilehel alustavatele ettevõtjatele http://www.tallinn.ee/est/ettevotjale ja Tallinna Ettevõtlusameti Alustava ettevõtja teejuht
• Äriportaal http://www.bisness.ee
• Tööinspektsiooni kodulehel alustavale ettevõttele http://www.ti.ee/index.php?page=887&
• Riigiportaalis ettevõtjale http://www.eesti.ee/est/teemad/ettevotja
• Euroopa Liidu ametlikul veebisaidil ettevõtte alustamisest
http://europa.eu/youreurope/business/starting-business/setting-up/estonia/index_et.htm
• Swedbanki ettevõtluse leviala uudised https://www.swedbank.ee/business/infoportal/portal/entrepreneurship
• Innovatsiooniajakiri HEI http://hei.eas.ee/
• Majandustegevuse register http://mtr.mkm.ee/

 


RÕK
Ettevõtte alustamine

Õpitulemused
Kursuse lõpul oskab õpilane koostada lihtsamat äriplaani oma äriidee teostamiseks.

Õppesisu
Oma ettevõttega alustamine. Äriidee, äriplaan. Toode ja teenus. Algkapital, investeerimine. Väärtpaberid. Tootlikkus, kvaliteet. Püsi- ja muutuvkulud. Nüüdisaegse tehnoloogia ning ressursside efektiivse ja keskkonnasäästliku kasutamise mõju tootlikkusele.

Haridus- ja Noorteamet