Sirvi kogukonda võtmesõna järgi: ettevõtlusõpe

 • Ettevõtlusõppe roll

  Viimati täiendati kasutaja Moonika Kukk poolt

  Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe rolli tähtsust on viimastel kümnenditel rõhutatud nii riigiti kui Euroopa Liidus tervikuna erinevatel tasanditel: sellest on rääkimas nii poliitikud, erinevad...
 • Ettevõtlusõppe arengulugu

  Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

  Ettevõtlusõppe rakendumine praktikas ulatub enam kui kuuekümne aasta taha, mil 1947. aastal tutvustati esmakordselt Harvardi ülikoolis eraldiseisvat ettevõtluskursust. 1953. aastal järgnes sellele Peter...
 • Ettevõtlusõppe mõiste kujunemine

  Viimati täiendati kasutaja Moonika Kukk poolt

  Teatav varieeruvus eksisteerib ka ettevõtlusõpet puudutavas ingliskeelses terminoloogias. 1989. aastal läbi viidud uurimusest [1] selgus, et Suurbritannia teadlased kasutasid rohkem väljendit „enterprise...
 • Ettevõtlusõppe eesmärgid

  Viimati täiendati kasutaja Moonika Kukk poolt

  Sünteesides erinevaid arusaamu ettevõtlusõppest, selle terminoloogiast ning olemusest, tõstatub paratamatult küsimus, milles seisneb ettevõtlusõppe olemus ja tuum. Valdkonna uurijad on seisukohal, et...
 • Ettevõtlusõppe sisu mudel

  Viimati täiendati kasutaja Moonika Kukk poolt

  Ettevõtlusõppe eesmärgid on aja jooksul liikunud traditsiooniliselt äri- ja juhtimisõppelt rohkem isikuomaduste ja hoiakute kujundamisele, kuna viimased on olulised ettevõtliku inimese kujunemisel. Alus- ja...
Haridus- ja Noorteamet