Sirvi kogukonda võtmesõna järgi: veebikeskkonnad

 • Turumajandus

  Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

  ,

  • Virtuaalsed simulatsioonimängud: a) TITANi kodulehekülg http://titan.ja.org b) PIZZERIA kodulehekülg http://www.pizzeria.ee c) Junior Achievementi Arengufondi simulatsioon Simulaator 7 http://seitse.2day.ee d) Oliver otsustab...
 • Ettevõtlus

  Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

  ,

  • Ettevõtlusmängud: a) Ettevõtlusküla http://www.ettevotluskyla.ee/ b) Ideemäng da Vinci http://www.maripuu.eu/ideemang/ c) Ärihai http://www.businessschool.ee d) Global Management Challenge Estonia...
 • Ettevõtte raamatupidamine

  Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

  ,

  • Palga ja maksude kalkulaator http://www.kalkulaator.ee• Riigiportaalis ettevõtte raamatupidamisest http://www.eesti.ee/est/teemad/ettevotja/raamatupidamine_ja_aruandlus• Pere-eelarve, tulud, kulud...
 • Tööjõud

  Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

  ,

  • Riigiportaalis ettevõtjale töökeskkonnast ja personalist www.eesti.ee/est/teemad/ettevotja/tookeskkond_ja_personal• Sotsiaalministeeriumi koduleht www.sm.ee• Töökeskkonna ja töösuhete infoportaal...
 • Konkurents ettevõtluses

  Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

  ,

  • Õppematerjalid Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuselt:1) Õpik2) Intellektuaalomandi õppefilm 9-11. klassidele I osa, II osa3) IP PANORAMA õppevahend - Intellektuaalomandi olulisus väikestele...
 • Turundus

  Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

  ,

  • Kuldmuna auhinnatud reklaamid http://www.kuldmuna.ee/ • Turundusalased videod veebilehel Areng.ee, www.areng.ee/?id=10741 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koduleheküljel https://www.mkm.ee/et/videod. Videod...
 • Ärieetika

  Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

  ,

  • TÜ Eetikakeskuse veebileheküljel ärieetikast www.eetika.ee/arieetika • Maailmakooli materjalid www.maailmakool.ee • Kutse-eetika ja ametialane käitumine...
 • Toetavad veebilehed

  Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

  Õppematerjalid:• Juhendmaterjalid õppekäigu korraldamiseks ettevõtesse• Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu veebileheküljel http://startit.ee/ videoloeng: "Kuidas saada rikkaks?"...
Haridus- ja Noorteamet