Sirvi kogukonda võtmesõna järgi: dr

  • Repositooriumide interoperaablus

    Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

    , , ,

    IMS Digital Repositories Specification - DR spetsifikatsioon (http://www.imsglobal.org/digitalrepositories/index.html) sisaldab soovitusi repositooriumide kõige enam levinud funktsioonide interoperaabluse tagamiseks. Põhiliselt võetakse kasutusele...
Haridus- ja Noorteamet