Sirvi kogukonda võtmesõna järgi: lre

 • LRE Thesaurus

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  LRE Thesaurus (http://www.xplora.org/ww/en/pub/insight/interoperability/learning_resource_exchange/metadata.htm) on European Schoolnet-i poolt CLEBRATE projekti raames loodud temaatiline liigendus. Hierarhia eesmärk on luua kõige üldisemal tasemel...
 • LRE LOM fikseeritud sõnavara

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , , , ... +

  LRE LOM-is on fikseeritud järgmiste väljade sõnavara:õpiobjekti tüüpsihtgruppõpikontekstklassifikatsioonÕpiobjektide tüübidÕpiobjektide on jagatud kahte suuremasse gruppi nende keerukuse ja sisu alusel:õpiressursid – mahukamad...
 • LRE LOM elemendid

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  LRE LOM määratleb lühikese loetelu andmetest, mis on õpiobjekti kirjeldamisel kohustuslikud ning natuke pikema loetelu andmetest, mille kajastamine on soovitav, et õpiobjektide sisu oleks piisavalt kirjeldatud ning nad oleksid kergesti leitavad....
 • LRE LOM

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  LRE (Learning Resource Exchange) on keskkond Euroopa üldhariduskoolidele orienteeritud õppematerjalide vahendamiseks. Tegemist on infosüsteemiga, mis otsib õppematerjale 25-st erinevast repositooriumist ja teeb need lõppkasutajale kättesaadavaks LRE...
 • LRE

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , ,

  LRE (Learning Resource Echange http://lreforschools.eun.org/) on õppematerjalide vahendamise portaal. Tegemist on üleeuroopalise metaandmete baasi kasutajaliidesega. Sellesse baasi on 25 repositooriumist (nende hulgas ka Eesti Tiigrihüppe...
Haridus- ja Noorteamet