• Kogukonnad
  • LOR
  • Kogukonnad
  • Sirvi kogukonda võtmesõna järgi: oai-mhp

Sirvi kogukonda võtmesõna järgi: oai-mhp

  • Metaandmete kogumine

    Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

    , ,

    Teine võimalus repositooriumide vaheliseks infovahetuseks on metaandmete kogumine (Harvesting). See eeldab tsentraalse andmebaasi olemasolu, kuhu aeg ajalt erinevatest repositooriumidest metaandmeid kopeeritakse. Metaandmeid korjatakse...
Haridus- ja Noorteamet