Sirvi kogukonda võtmesõna järgi: ims

 • Repositooriumide interoperaablus

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  IMS Digital Repositories Specification - DR spetsifikatsioon (http://www.imsglobal.org/digitalrepositories/index.html) sisaldab soovitusi repositooriumide kõige enam levinud funktsioonide interoperaabluse tagamiseks. Põhiliselt võetakse kasutusele...
 • LOM XML näide

  LOM XML näide

  Martin Sillaots poolt

  , , , , ... +

  Ühe õppematerjali metaandmete esitus IMS LOM XML-formaadis.
 • Metaandmete esitamine

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  Kasutajad sisestavad metaandmeid spetsiaalsete ekraanivormide vahendusel, kuid erinevad õpikeskkonnad edastavad metaandmeid XML formaadis. Tavakasutaja ei pea ennast selle formaadiga kursis hoidma, kuid antud kursuse raames on siiski eesmärk anda...
 • IMS soovitused

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  Milliseid metaandmeid õpiobjektide iseloomustamiseks kasutada, otsustab materjalide avaldaja. IMS soovitab kasutada järgmisi elemente:general.language - õppematerjali keel;general.aggregationlevel - õpiobjekti keerukuse tase (1=puhas tekst,...
 • Andmemudel

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  IMS LOM andmemudel koosneb kahest osast. Esimeses osas tutvustatakse andmeid, mis on kooskõlas IEEE LOM standardiga. Teises osas kirjeldatakse IMS metaandmete modifikatsioone. Käesoleval kursusel piirdume IMS ja IEEE ühisosa...
 • IMS LOM

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  Järgnevalt tutvume põhjalikumalt IMS LOM spetsifikatsiooniga, mis esitab reeglid, kuidas kirjeldada õpiobjekte.IMS jagab kõik oma spetsifikatsioonid kolmeks osaks:Information Model - andmemudeli üldine kirjeldus; XML Binding - juhised...
 • Repositooriumide standardid

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt Kommentaarid (2)

  , , ,

  Repositooriumide loomist püütakse koordineerida nõndanimetatud haridustehnoloogia standardite kaudu. Tegemist on reeglitega, mis üritavad korrastada ja kooskõlastada erinevate osapolte tegevust e-õppe valdkonnas. Üldisemalt on nende standardite...
Haridus- ja Noorteamet