Sirvi kogukonda võtmesõna järgi: lom

 • Ülesanne - materjali avaldamine repositooriumis

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , ,

  Avalda repositooriumis üks õppematerjal. Materjaliks võib olla sinu või mõne teise autori poolt loodud õpiobjekt. Repositooriumiks võib olla näiteks Koolielu2, LeMill või mõni sinu poolt leitud keskkond. Tähtis on see, et keskkond...
 • LOR näide

  LOR näide

  Martin Sillaots poolt

  , ,

  Lihtsustatud metandmete tabel ja üks kirje.
 • LRE LOM fikseeritud sõnavara

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , , , ... +

  LRE LOM-is on fikseeritud järgmiste väljade sõnavara:õpiobjekti tüüpsihtgruppõpikontekstklassifikatsioonÕpiobjektide tüübidÕpiobjektide on jagatud kahte suuremasse gruppi nende keerukuse ja sisu alusel:õpiressursid – mahukamad...
 • LRE LOM elemendid

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  LRE LOM määratleb lühikese loetelu andmetest, mis on õpiobjekti kirjeldamisel kohustuslikud ning natuke pikema loetelu andmetest, mille kajastamine on soovitav, et õpiobjektide sisu oleks piisavalt kirjeldatud ning nad oleksid kergesti leitavad....
 • LRE LOM

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  LRE (Learning Resource Exchange) on keskkond Euroopa üldhariduskoolidele orienteeritud õppematerjalide vahendamiseks. Tegemist on infosüsteemiga, mis otsib õppematerjale 25-st erinevast repositooriumist ja teeb need lõppkasutajale kättesaadavaks LRE...
 • LOM XML näide

  LOM XML näide

  Martin Sillaots poolt

  , , , , ... +

  Ühe õppematerjali metaandmete esitus IMS LOM XML-formaadis.
 • Metaandmete esitamine

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  Kasutajad sisestavad metaandmeid spetsiaalsete ekraanivormide vahendusel, kuid erinevad õpikeskkonnad edastavad metaandmeid XML formaadis. Tavakasutaja ei pea ennast selle formaadiga kursis hoidma, kuid antud kursuse raames on siiski eesmärk anda...
 • IMS soovitused

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  Milliseid metaandmeid õpiobjektide iseloomustamiseks kasutada, otsustab materjalide avaldaja. IMS soovitab kasutada järgmisi elemente:general.language - õppematerjali keel;general.aggregationlevel - õpiobjekti keerukuse tase (1=puhas tekst,...
 • Andmemudel

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  IMS LOM andmemudel koosneb kahest osast. Esimeses osas tutvustatakse andmeid, mis on kooskõlas IEEE LOM standardiga. Teises osas kirjeldatakse IMS metaandmete modifikatsioone. Käesoleval kursusel piirdume IMS ja IEEE ühisosa...
 • IMS LOM

  Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

  , , ,

  Järgnevalt tutvume põhjalikumalt IMS LOM spetsifikatsiooniga, mis esitab reeglid, kuidas kirjeldada õpiobjekte.IMS jagab kõik oma spetsifikatsioonid kolmeks osaks:Information Model - andmemudeli üldine kirjeldus; XML Binding - juhised...
Haridus- ja Noorteamet